čtvrtek 23. října 2003

Návrat chytrých klientů a soumrak "HTML aplikací"?

Tomáš Kouba mě ve spotu Pokles HTML aplikací? přivedl na zkoumání, co to znamená tzv. chytrý klient(Rich Client) a na takové malé zamyšlení, ale po pořádku. V spotu můžeme nalézt tabulku, která vyjadřuje procentuelní podíl různých klientů distribuovaných řešení v roce 2002 a předpoklad pro rok 2005. Tabulku jsem z původního spotu Tomáše Kouby zkopíroval.

Typ klienta 2002 2005
1st Generation Rich Client 24% 6%
Stand-Alone Rich Client 7% 30%
Browser Rich Client 5% 18%
HTML 64% 46%

V samotném spotu, stejně jako ve výše uvedené tabulce, narazíte na termín chytrý klient(Rich Client). Chytrý klient je takový typ aplikace, který nabízí komfort klasických desktopových aplikací s využitím rozšířených standardů webu potažmo internetu. Právě komfort, i když bych spíše volil slovo použitelnost, hraje klíčovou roli. Proč právě komfort? Uživatelé chtějí programy s takovým grafickým rozhraním a takovými možnostmi, které jim nabízí jejich operační systém případně aplikace, které na něm používají. Počínaje standardním grafickým rozhraním, drag&drop operacemi, kvalitním tiskovým výstupem, stavovou konzistenci(přechody mezi stránkami ve Web aplikacích) a konče uživatelskou personalizací. Proč používat web aplikace s HTML výstupem, které jsou ve velké většině na prohlížeči závislé? Dodejme ne nepodstatné, pokud mají alespoň částečně splňovat některá výše uvedená kritéria.

Web aplikace tak jak je známe dnes, již narážejí a mnohdy jsou za hranicí HTTP,HTML,DHTML a dalších vlastností, které prohlížeče nabízejí. Právě proto je tu myšlenka chytrých klientů-programů, které jsou platformově nezávislé a poskytující vyšší funkčnost s pohodlnějším komfortem než dnešní a v podstatě jakékoliv internetové prohlížeče s běžně dostupnými technologiemi.

Právě nástup těchto chytrých klientů(Stand-Alone Rich Clients) bude v roce 2005 na úrovni 30% ze všech používaných typů klientů. Je více než pravděpodobné, že základní technologické platformy budou tvořit Java a .NET. Některé indicie shodné s touto tezí poodhaluje John Yu v článku Rich clients emerge as alternatives for Web applications. Stejně tak se projeví nárůst podílu Browser Rich Clients. Tito chytří klienti budou zřejmě postaveny na rozšířených technologiích, které jsou nebo se budou moci stát součástí prohlížeče případně v něm budou integrovány. Největší šance mají technologie, které jsou již masivně používány dnes například Flash, XUL(Mozilla), ActiveX, Java Applet ...

Řeknemeli A řekněmě i B. Jakých web aplikací se výše uvedené dotkne? Bude se jednat o běžné B2C(Business to Customer) nebo složité B2B(Business to Business)? Samozřejmě vše začne a začalo u těch složitějších aplikací a pomalu se bude přesouvat k těm běžně rozšířeným jako je například internet banking. Tento trend se pravděpodobně vyhne tzv. webovým rozhraním jaké používají neplacené služby typu emailu.

Z výše uvedeného si dovoluji soudit, že ryzí HTML aplikace byly, jsou a budou. V budoucnu se ovšem projeví profilace těchto aplikací pouze na určité typy úloh.