úterý 7. října 2003

Open Source není o svobodě

Co znamená termín Open Source? Dokážete odpovědět na tuto prostou otázku? Termín Open Source je velice volný a skoro by se dalo říci, že si jej může každý vykládat po svém. Tento termín představuje pouze pravidla podle, kterých lze ten či onen software šířen pod určitou konkrétní licencí považovat za Open Source. Pokud bychom si představili Open Source jako přihrádku, pak by do ní patřily pouze licence splňující její pravidla. Právě jedním z těchto pravidel je právo na zdrojový kód viz. Open Source I: Co je to "Open Source software"

Jinými slovy Open Source vůbec neznamená svobodu používaní tohoto programu, Open Source je pouze ekonomický pohled na Free Software. Klíčem k pochopení celé problematiky kolem Open Source je licence. Nezáleží jestli o sobě program prohlašuje, že se jedná o Open Source vždy je směrodatná licence pod kterou je šířen. Komentáře k licencím můžeme najít stránkách projektu GNU. Světlo do problematiky vnáší Richard Stallman v článku Proč je termín "Free Software" lepší než "Open Source" v překladu Petra Přidala.