středa 8. října 2003

Velký cirkus v Praze, Sun Tech Day

Dne 18.listopadu 2003 se v Kongresovém Centru Praha uskuteční vývojářská konference Sun Tech Day. Témata jsou velice zajímavá

 • J2SE[TM] and Desktop Computing (Swing/JFC, Java[TM] Web Start, etc.)
 • Web Services (Standards and Java[TM] Technology APIs)
 • Web Tier Technologies (Servlets, Java[TM] Server Pages, etc.)
 • Web Application Frameworks (MVC, JSF, Struts, etc.)
 • Sun ONE Products (Sun ONE[TM] App. Server, Portal Server, etc.)
 • Platforms (Solaris[TM] Operating System, Linux, Solaris x86, etc.)
 • Tools (Sun[TM]ONE Studio, RAVE, etc.)
 • Security (JSSE, JAAS, Enterprise security, etc.)
 • System Design Techniques (Performance, Scalability, etc.)
 • Emerging Technologies (Grid, N1[TM] Technology, Java Card[TM] Technology,etc.)
 • Emerging Distributed Computing (Jini[TM] Network Technology, JavaSpaces[TM],Project Jxta, etc.)
 • Technology Comparison (J2EE[TM] vs. .NET, J2ME[TM] vs. BREW, etc.)
 • Java[TM] Programming for Starters (Java[TM] for VB Developers, etc.)
 • Technical Case Studies

Registrace je samozřejmě zdarma, více informaci a samotnou registraci najdete oficiálních stránkách a agendě dne. Dle mého skromného názoru se jedná o dobrou příležitost pro další prohloubení znalostí a rozšíření obzoru.