pondělí 8. prosince 2003

Evoluce webových aplikací ve znamení RIA(Rich Internet Appliactions)

Mnoho současných webových aplikací, naráží se stále vzrůstajícími požadavky na hranice technologie, kterou poskytují jejich klienti v podobě internetových prohlížečů.

Srozumitelným jazykem těchto klientů se stal jazyk HTML, který se hodí zejména k popisu obecných informací a pro složitější popis v případě složitějších UI jsou jeho možnosti velice omezené. Na tomto faktu nic nemění ani spousta dalších podpůrných technologií jako DOM, ECMAScript, CSS a tak dále.

Další problémy přináší interakce mezi uživatelem a webovou aplikací, kde každá změna stavu přináší neustálé znovunačítání celých stránek. Připočteme li k tomuto i nutnost ošetření dalších stavů jako jsou například tlačítka back, forward, reload atd., kdy musí být zákonitě vyvinuto úsilí pro držení trvalých informací formou session managementu nebo otrockého přeposílaní stavovývh dat z jedné strany na druhou.

Řešení těchto problémů leží ve vícevrstvé architektuře na bedrech klienta, lépe řečeno v případě webových aplikací na internetovém prohlížeči. Právě rozšíření internetového prohlížeče o chytrou prezentační vrstvu(Rich Client Presentation Tier) umožňje řešit mnoho z těchto problémů. Právě tato vrstva umožní přerod z ošklivého káčátka v uživatelsky použitelnou a komfortní aplikaci.

Chytrá prezentační vrstva by měla nabízet logiku pro zobrazení obsahu a dále by měla umožnit komunikovat ostatním částem aplikace nezávisle na sobě se serverem. Tento mechanismus založený na asynchronním zasílání zpráv je důležitý pro autonomní chování jednotlivých částí aplikace. Dále můžeme připočíst událostně řízený model, který umožňuje oproštění se od nutnosti generovat specifické HTML pro každou odpověď.

Samozřejmě jsem nastínil jenom zlomek o funkci chytré prezentační vrstvy. Stejně jako se postupem času vyvinula do dnešní podoby střední vrstva se všemi návrhovými vzory řešícími její problémy, tak se již začala a dále bude vyvíjet chytrá prezentační vrstva.

Webové aplikace dosáhli obrovského boomu především diky internetovým prohlížečům, jenž byly masivně rozšířeny. V případě chytrých aplikací předpokládám, že se bude jednat o trend, který nastartovala firma Macromedia v případě technologie Macromedia Flex představující onu chytrou prezentační vrstvu.

Více informací nabízí článek z rubriky Macromedia Flex Article Extending Design Patterns into RIA, který vřele doporučuji k prostudování.