pondělí 22. prosince 2003

Struts, komentovaný příklad

Struts, komentovaný příklad I - základ aplikace je první článek ze série začátečník začátečníkům z rukou Petra Pinkase. Článek je čistě prakticky orientovaný, žádná teorie prostě ukázka jednoduché webové aplikace včetně nasazení(deploying) aplikace v rámci servletového kontejneru.