pátek 5. prosince 2003

XAML???

Zajímavý názor k XAML a renderovacímu jádru Avalon vyjad?uje Tomáš Kouba ve spotu Avalon. Souhlasím, že v diskusi pod ?lánkem Akta X 0311 a ur?it? i v ?lánku samotném se objevilo n?kolik "výst?el? do tmy", i já jsem se nechal unést v p?ísp?vku XAML - XUL od Microsoftu

Velice p?kný ?lánek, který ukazuje základní rozdíly mezi Mozillou coby aplika?ní platformou a Longhornem s XAML popisuje Nigel McFarlane v ?lánku Longhorn and Mozilla: Birds of a Feather (tip na ?lánke poskytl Martin Hassman - czilla.cz).

Bez zajímavosti by ur?it? nem?la z?stat aktivita spole?nosti Macromedia(Flash), která stojí za další platformou Macromedia Flex, která je ur?ena k vývoji chytrých(rich) klient?.