úterý 11. března 2003

Kdy chytat výjimky

Pod tímto názvem se skrývá velice dobře a srozumitelně napsaný článek zabývající se problematikou práce s výjimkami v Jave. Dave Schweisguth se zabývá otázkou jaký typ vyjímky vyhazovat, ale hlavně proč je důležité vždy „vyhazovat“ konkrétní typ výjimky a ne jejího předka.

Autor upozorňuje na špatné zacházení s výjimkami typu jaav.lang.Error a java.lang.RuntimeException, které mnoho programátorů používá jako berličky místo toho, aby specifikovali konkrétní typ chyby. O to horší fakt, je že tyto výjimky jsou programátory dokonce úmyslně vyhazovány samotnými programátory ačkoliv jejich obsluha a řízení je velice složité.