středa 14. května 2003

Java Tiger na obzoru

Příjemné mrazení mezi lopatkami mi přinesl rozhovor s Joshuou Blochem o nových vlastnostech v J2SE 1.5, známé též pod kódovým označením Tiger. Můžeme se tak těšit na

  • Generické typy - lepši práce s kolekcemi, již kompilátor zahlásí případně problémy s přetypováním
  • Vylepšení cyklu for - opět pro snazší průchod kolekcemi
  • Autoboxing/unboxing - vylepšení propojení mezi primitivními datovými typy a jejich wrappery
  • Typesafe enums
  • Statické importy
  • Metadata

Z rozhovoru je jasně patrné, že by se měla určitá část problému, přenést z beder vývojáře na kompilátor. Joshua Bloch dodává

..Because the compiler, unlike the programmer, never makes mistakes, the resulting code is also more likely to be free of bugs.

Tuto verzi(1.5)asi nejlépe vystihuje poselství na konci článku

Above all else, Tiger is a developer-focused release. When the Java programming language was introduced by James Gosling and his team, it took off like a rocket because it struck a chord with developers. This release is all about building on that legacy.