čtvrtek 19. června 2003

Konec vvývoje MSIE pro MacOS

Martin Michálek možná tvrdí MSIE: Drakovi už další hlava nevyroste ..., ale zamyšlení nad důsledky tohoto kroku pro platformu MacOS, přináší Petr Staníček (Stránkám "MSIE only" je odzvoněno).

Firmy se proto do budoucna budou muset rozhodnout. Buďto otevřeně přiznají barvu a naplno prohlásí: "Naše stránky můžete používat pouze s PC, s nainstalovanými MS Windows a prohlížečem MS IE verze alespoň X.Y." To ovšem mohou udělat pouze firmy, které si takovou aroganci vůči (sebemenší) části zákazníků mohou dovolit.

Bohužel tento postoj mnohé firmy a jedinci zaujali již nyní.

Magie otevírání oken

Problematiku bezpečného otevření nových oken jsem probral v příspěvku Odkazy - atribut onclick a přístupnost stránek. Nyní se podíváme trochu detailnějí na samotnou metodu open objektu Window a probereme si jednotlivé argumenty a inicializační parametry nového okna.

Popis metody open

Tato metoda volana na objektu Window nebo jeho kontextu způsobí otevření nového okna nebo načtení nového dokumentu do okna již otevřeného. Signatura metody

window.open(String url,String název_okna,String inicializační_parametry,boolean historie)

Nyní se podrobněji podíváme na jednotlivé argumenty(názvy argumentu jsem lokalizoval do češtiny a je uveden jejich datový typ).

url
Argumet, který určuje URL nově otevřeného okna. Pokud je vynechán nebo obsahuje prázdný řetězec, okno se otevře prázdné.
název_okna
Pod tímto symbolickým jménem je odkaz na nově otevřené okno. Přes tento název je okno zpřístupněno pro další manipulaci ze skriptu nebo jako hodnota atributu target elementů a a form jak bude vysvětleno později.
inicializační_parametry
Inicializační parametry okna umožňují otevření s předem specifikovanými vlastnostmi(prvky) např. výšce,šířce, s vertikálními posuvníky apod. Pokud je tento argument vynechán je okno otevřeno se všemi standardními prvky a naopak pokud otevřeme okno s tímto parametrem a uvedeme alespoň jeden ini. prvek je okno otevřeno pouze s tímto prvkem. Prvek by měl podle specifikace nabývat hodnot yes a no avšak funkční se jeví i zápis s hodnotou 1 a 0, jednotlivé prvky se oddělují znakem čárka.
histroie
Pokud je otevřeno okno s tímto argumentem nastaveným na hodnotu true není v historii okna lépe řečeno objektu History zaveden nový záznam.

S nově otevřeným oknem můžeme nakládat různě, pokud ho otevřeme bez dokumentu tj. nepoužijeme argument url nebo s prázdným řetězcem můžeme hodnotou argumentu název_okna plnit atribut target elementů a, což povede k provedení akce formuláře nebo odkazu do tohoto okna.

Seznam inicializačních parametrů

channelMode
Určuje zda se má okno zobrazit v kanálovém režimu(IE 6.0)
dependent
Jestliže je roven hodnotě yes nebo 1 pak okno má být závislým potomkem aktuálního okna. To znamená, že například při minimalizaci rodičovského okna je minimalizováno i okno dceřiné. (Gecko-Mozilla 1.0,Opera 7.0)
directories
Adresářová tlačítka jako "Whats New" a "Whats cool" (IE 6.0)
fullscreen
Otevře okno v režimu celé obrazovky (IE 6.0)
height
Určuje v pixelech výšku zobrazené části dokumentu v tomto okně
innerHeight
Určuje v pixelech výšku zobrazené části dokumentu v tomto okně(Gecko-Mozilla 1.0)
innerWidth
Určuje v pixelech šířku zobrazené části dokumentu v tomto okně(Gecko-Mozilla 1.0)
left
Určuje v pixelech x-ovou souřadnici okna(Opera vztahuje k pozici záložky)
location
Zobrazí vstupní pole pro zadání URL tzv. address bar
menubar
Řádek nabídek jako např. Soubor,Úpravy,Zobrazit .... (Gecko-Mozilla 1.0,IE 6.0)
outerHeight
Určuje v pixelech celkovou výšku okna (Gecko-Mozilla 1.0)
outerWidth
Určuje v pixelech celkovou šířku okna(Gecko-Mozilla 1.0)
resizable (Gecko-Mozilla 1.0,IE 6.0)
Pokud tento prvek není zadán nebo je roven hodnotě no, nebude mít okno na svém okraji úchyty pro změnu velikosti. (Uživatel může mít možnost změnit velikost tohoto okna a to v závislosti na konkrétní platformě)
screenX
Určuje v pixelech x-ovou souřadnici okna(Gecko-Mozilla 1.0)
screenY
Určuje v pixelech y-ovou souřadnici okna(Gecko-Mozilla 1.0)
scrollbars(IE 6.0)
Horizontální(vertikální posuvník) okna
status
Zapíná zobrazení stavového řádku prohlížeče tzv. status bar (IE 6.0,Gecko-Mozilla 1.0)
toolbar
Panel nástrojů prohlížeče(tlačítka zpět a vpřed) (IE 6.0,Gecko-Mozilla 1.0)
top
Určuje v pixelech y-ovou souřadnici okna(Opera vztahuje k pozici záložky)
width
Určuje v pixelech šířku zobrazené části dokumentu v tomto okně

Závorka udává funkčnost. Bylo testováno na prohlížečích Internet Explorer 6.0 SP1,Mozilla 1.0 a Opera 7.0. Pokud není výčet uveden je funkčnost ve všech výše uvedených prohlížečích, dale je pravděpodobné, že prohlížeče založené na jádru Gecko(Phoenix,Firebird,Netscape 6.0,Netscape 7.0), se budou chovat stejně jako Mozilla

středa 18. června 2003

Jonathan Simon:skriptování nejen v XML

Jonathan Simon se v článku Scripting with Jython Instead of XML zamýšlí a poukazuje na nevýhody použití XML jako skriptovacího jazyku, lepe řečeno jeho náhražky. Na praktických příkladech, počínaje komunikací dvou burzovnívh obchodníku a konče definicí UI ukazuje jeho nevýhody a zároveň podává řešení v skriptovacím jazyku Jython.