středa 9. července 2003

JavaScript 2.0, mistrovské dílo na obzoru

Standardizačním procesem procházející návrh ECMAScriptu 4 má již silnou odezvu. Na stránkách projektu Mozilla se již objevil dokument ECMAScript 4 Netscape Proposal , který seznamuje se všemi změnami, které byly zatím připraveny. Důsledkem přípravy specifikace ECMAScriptu 4 je jeho vlastní implementace v prohlížečích. V prostředí, které zaštituje projekt Mozilla, tedy všechny prohlížeče založené na jádru Gecko, se objevila reakce v podobě přípravy JavaScriptu 2.0, který bude z ECMAScriptu 4 vycházet a dále rozšiřovat.

Mezi hlavní cílé ECMAScriptu 4 a potažmo JavaScriptu 2.0 patří

  • posun jazyku k vytváření modulárních a objektově orientovaných aplikací
  • umožnit vyvíjet robustní a bezpečné aplikace
  • umožnit propojení s dalšími jazyky a prostředími
  • umožnit vytvářet aplikace s důrazem na výkon
  • zjednodušit jazyk tam kde je to možné
  • udržet implementaci jazyku úplnou a přizpůsobivou

Z výše uvedených cílu je jistě zajímavé sledovat myšlenku, která se táhne jak červená nit všemi body. Připravovaný ECMAScript 4 a z něj vycházející implementace(JavaScript 2.0 a JScript) naznačuje výrazný posun k vytváření Webových aplikací a Webových služeb. Ty tam jsou časy, kdy bylo hlavním cílem klientského skriptování zvýšení interakce s uživatelem. Tato verze je nezvratným důkazem posunu na úroveň platformy pro vývoj aplikací, pracujících na pozadí prohlížečů(UA). Právě integrace s prohlížeči umožní velké rozšíření tohoto frameworku(běhového prostředí) a přímou úměrou i aplikací, které budou využívat jeho komfortních služeb ve spojení s jednotlivými proprietárními technologiemi.

Nezanedbatelná a velice přínosná je i myšlenka další integrace s již existujícími prostředími jako Java nebo DOT.NET, kde by se mohl ECMAScript 4 stát skriptovacím jazykem, které by tyto platformy využívaly i když to už je spíše otázka navržení vhodného komunikačního hrdla pro jejich symbiózu.

Nade vše zmíněné platí, že ECMAScript 4 a jeho implementace se nestane všespasitelným jazykem, který bude vhodný pro jakékoliv typy úloh i když to můžeme s nadsázkou říci o jakémkoliv jazyce potažmo platformě.

pondělí 7. července 2003

XML schémata a DocBook

Yuhůů upozorňuje na "slidovou" přednášku o XML schématech a jak korektně dodává jedná se o náhradu nebo lépe řečeno o rozšíření DTD, kde nebylo možno popsat složitější vztahy. Jen doplním, že XML schémata patří do velké rodiny standardu, o které pečuje W3C viz. XML schema.

Další zajímavost najdeme na konci Yuhůůova příspěvku.

Mimochodem "slidy" z přednášek Jirky Koska jsou krásnou ukázkou toho, na co se dá taky použít jazyk HTML. A taky XML. Nepochybuji, že je to autor celé původně napsal v XML (asi Emacsem) a do HTML vyexportoval přes XSLT.

Mimochodem to v čem byla přednáška udělána se jmenuje DocBook a opravdu se jedná o XML (DocBook je pouze DTD) na jehož transformaci se používa XSLT a jejímž výstupem muže být dokument ve formátu HTML,XHTML,PDF,RTF(WORD),CHM(HTMLhelp),PostScript,JavaHelp... a klidně mnoho dalších zaleží pouze na použitých XSLT šablonách.

DocBook byl původně určen k psaní dokumentace, ale co bych Vám prozrazoval více není totiž povolanější osoba než Jiří Kosek a jeho materiály DocBook- Stručný úvod do tvorby a zpracování dokumentů . Nevím co si představujete pod pojmem stručný, ale najdete zde opravdu přehršel informací, které by samotné vydaly na samostatnou knihu. Snad na závěr dodám, že Jiří Kosek je opravdu velice váženou a uznávanou osobností v DocBook komunitě pro jeho přínos nejen při tvorbě transformačních šablon.