úterý 22. července 2003

Databázové indexy

Pracujete s daty uloženými v databázi? Používáte databázové indexy nebo vůbec netušíte o co se jedná? Pokud plně neznáte význam databázových indexů, pak Jakub Vrána v článku Využití databázových indexů naleznete základní informace k dané problematice i s praktickou ukázkou.

V kostce se jedná o řešení problému operace s daty v tabulkách. Data jsou vkládána v náhodném pořadí. Pokud je třeba dělat nad neseřazenými daty operace, kdy například vyhledáváme přesný záznam nebo chceme třídit podle vybraného kritéria, musíme nutně postupovat tak, že budeme procházet všechny záznamy. To by z hlediska rychlosti a zátěže nebylo dobré řešení, proto databáze umožňují vytváření tzv. indexů nad sloupečkem nebo skupinou sloupečku. Tyto indexy pak slouží databázovému prostředí při operacích jako je hledání nebo propojování tabulek a výrazně zkracují dobu a zátěž nutnou k provedení dotazu.

Databázové indexy, jsou často zanedbávaným faktorem při realizaci datového modelu i když u tabulek s větším množstvím dat se jedná v podstatě o klíčový faktor ovlivňující rychlost práce s daty v takové tabulce. Proto mějte vždy na zřeteli, že optimalizace SQL dotazu je zásadní avšak role databázových indexů nad sloupečky je kritická.

ROOT a mýty o ekonomické podstatě Open Source

Server ROOT.CZ přináší výtah z původního článku serveru linuxtoday.com na téma mýty o ekonomické podstatě Open Source a jejich uvedení na pravou míru. Mezi ty největší mýty patří bezpochyby

  • Slabý výkon linuxových akcií znamená, že Linux sám je špatný
  • Open Source není ekonomicky životaschopný
  • Neplacení za software musí nakonec zničit celé odvětví
  • Proč by programátoři měli dále pokračovat v dodávání kódu, když na něm nemohou nijak vydělat?
  • Ovšem vývoj OS software představuje jistou námahu, a ta musí být nějak zaplacena
  • Nezničí OS programátoři své vlastní pracovní příležitosti?
  • Ale mít něco zadarmo je prostě proti přírodě. Neexistují přeci takové věci jako oběd zdarma.

Open source je mnoha lidem trnem v oku již od samého prvopočátku, článek se snaží jednotlivé mýty vyvrátit. Pokud se na prahu Open Source jen trochu pohybujete, tak článek vřele doporučuji, určitě nabízí zajímavý pohled.