pátek 8. srpna 2003

XHTML není zbytečnost

Yuhůů vyjádřil svůj despekt k XHTML ve příspěvku svého blogu s názvem XHTML je zbytečnost . Přímo bych citoval

Zastávám názor, že XHTML oproti HTML nepřináší žádnou podstatnou výhodu, pokud zrovna denně nepracujete s XML dokumenty (a to pracuje málokdo).

XHTML je tak v současnosti používá zejména na zastrašování laiků, kteří sice tuší, co je HTML, ale u XHTML se bojí toho X na začátku. Pro mírně zasvěceného odborníka je ta zkratka způsob, jak věci zesložitit a obhájit větší cenu své práce. Pro gymnazisty lepících weby po nocích je XHTML zase věcí víry, protože to stejně jako XML začíná na X.

Osobně nejsem k doporučení XHTML tak skeptický ba naopak. Nabízím jednoduchou tezi, XHTML opodstatnění má, ne snad pro návštěvníka vašich stránek, kterému je jedno jestli použijete HTML 4.01, 3 nebo XHTML 1.1. Návštěvníka stránek zajímá v prvé řadě obsah.

Ovšem trochu se zapomíná na druhý podstatný fakt a to na strojové zpracování. Nemám na mysli tolik omílané vyhledávače, či jiné inteligentní agenty. Mám na mysli další zpracování stránek samotných. Pokud jsou Vaše stránky validní XHTML dokument, jsou i validním XML dokumentem.

S XML dokumentem pak můžeme dále pracovat, nabízí se možnost XSL transformace na dokument jiného formátu, transformace na jiné XML(RSS). XML můžete dále analyzovat, indexovat atd.

Určité oprace by samozřejmě šli i nad dokumentem HTML, ale rozhodně by se množina možných operací výrazně zúžila a nebyla by tak efektivní. Dnes existuje mnoho a mnoho nástrojů, které jsou schopny s XML pracovat, existují transparentní postupy....

Ano XHTML má opodstatnění, ne snad pro návštěvníka stránek, ale pro jejich tvůrce.

Jiří Kosek o funkci node-set()

Jirka Kosek mě v článku Understanding the node-set() Function překvapil. Kolikrát jsem společně s kolegy(Rudou a Tomem) dumali nad způsobem jak v XSLT šabloně provédct operaci na XML daty, které by nebyly ani součastí XML zdroje a ani by nebyly načteny funkcí document() .

Řešení existuje, funkce node-set() umožňuje převédct výsledný fragmet stromu na sadu uzlů, což je klíčem. Můžeme si v proměnné například vytvořit jiná XML data, která pomocí funkce převedeme na sadu uzlů, s kterými můžeme dále pracovat.

Původně jsem chtěl s odkazem na tento článek počkat do doby, než se rozjede můj seriál o XSLT pro newsletter Sovy v síti. Ne proto, že bych si ho chtěl schovávat, ale z dobré vůle, aby jen tak nezapadl mezi ostatní příspěvky. Byla by to velká škoda. Jsou totiž určitá úskalí a techniky, které ve specifikacích nedohledáte.

Přidám ještě jednu úsměvnou historku, která tento velice užitečný článek dokresluje. Na školení o tvorbě uživatelské dokumentace(primárně DocBook), které jsem absolvoval pod vedením Jirky Koska, mě pobavila jedna příhoda. Přesně si nevzpomínám na kontext otázky, ale někdo se zeptal na nějakou záludnost typu .. jak získat handle okna Služeb, na to se Jirka Kosek tak narovnal a pronesl do do učebny památnou větu, která začínala těmito slovy ..Já jsem sice XML Guru... . Ano věřte tomu, autor je opravdu XML Guru.

úterý 5. srpna 2003

Referenční příručka specifikace DOM2

Jiri Znamenacek na serveru zvon.org oprášil referenční příručku specifikace DOM2 a spolu s příklady tak vytvořil přehledný zdroj informací. Navíc se jedním kliknutím můžeme přesunout přímo do odpovídající části specifikace W3C. Navigace v referenční příručce je velice intuitivní a je členěna na jednotlivé části specifikace jako Core,HTML,Events atd. v stromové struktuře. Neni problém zjistit definovaná rozhraní nebo jejich metody popřípadě atributy.

Pokud nemáte v knihovničce Davida Flanagena a jeho JavaScript - The Definitive Guide a nebo nechcete sáhodlouze listovat pak určitě oceníte zpracování této referenční příručky nejen pro její aktuálnost a pohotovost, ale hlavně pro ilustrační příklady.

Brána do světa portálové technologie

Magické slovo portál můžeme slyše takřka ze všech stran. Možna si pokládáte otázku "Co to vlastně ten portál je?", zapomeňte na odpovědi to je určitě Seznam, Centrum atd. Portál umožňuje dokonale prezentovat a využit služby vašeho informačního systému. Portál není jen další variace na téma extranet/intranet umožňuje mnohem více.

Stefan Hepper v článku Introducing the Portlet Specification, Part 1 popisuje specifikaci technologie Portletu, ale hlavně přináší vysvětlení základních pojmů jako Portál, Portlet a nastínění koncepce portálové architektury.

pondělí 4. srpna 2003

Mozilla a ActiveX

Staré pravdy neplatí, často při řešení specifických úloh hovořím o použití technologie ActiveX jako o specifickém řešení pro prohlížeče z rodiny Internet Explorer. To už, ale není tak úplně pravda, Mozilla ActiveX Project se zabýva využitím ActiveX komponent ve spojení s Mozillou. Odkaz via. czilla.cz

Mýty o ekonomické podstatě Open Source II

Na serveru root.cz navázali na velice pěkný článek Mýty o ekonomické podstatě Open Source(viz. Dagblog 20.7.2003) neméně kvalitním druhým pokračováním.