středa 3. září 2003

PHP 5.0 zaostřeno podruhé

Michal Burda se činní v popisování vlastností očekávaného PHP 5.0. Podruhé v krátkém čase se ním můžeme zaostřit tentokrát na popis dalších nových vlastností. Na pořadu dne je

  • typová kontrola
  • instanční porovnávání
  • rozhraní(interface)

Takže zaostřeme na PHP podruhé. Zároveň nahlédněte do diskuse pod článkem, kde se dají najít rozumné dišputace a názory na nové PHP, které doufejme brzy spatří světlo světa.

neděle 31. srpna 2003

JavaScript Debugger

Každý kdo používá JavaScript tu a tam jistě zatouží po možnosti krokování takového skriptu. Tzv. debugging se hodí v případě, že potřebujeme odhalit důvod chyby nebo zvláštního chování klientského skriptu.

Bohužel moc nástrojů, kterým se říká Debuggery, neexistuje. Osobně znám dva Microsoft Script Debugger a Venkman JavaScript Debugger. Mnoho vývojářů včetně mě používalo tzv. debugger chudých. Pod tímto vskutku "honosným" názvem se skrývala soustava příkazů alert, pomocí kterých se krokoval běh programu a vypisovaly se dílčí stavy. Jak se zdá s tím by mohl být konec.

Pokud patříte k příznivcům prohlížeče Mozilla, můžete jako součást instalace zahrnout i instalaci podpůrných komponent mezi něž patří i Debugger(Venkman JavaScript Debugger). Tento debugger mi nepřipadal nijak intuitivní až do doby něž jsem narazil na podrobného průvodce používání tohoto nástroje Learning the JavaScript debugger Venkman (via. czilla.cz)

Zostřeno na PHP 5.0

Michal Burda server root.cz, Zaostřeno na PHP (po roce)

Po kolikáté se již zaostřuje na PHP 5.0? S blížícím se datumem finálního vydání vzrůstá i nervozita s tímto spojená. Po první euforii je cítit z řad vývojářů určitá skepse k připravovaným změnám.

Mezí zásadní změny patří podpora objektově orientovaného programování. Tu tam se objeví názor, vyjadřující skepsi k tomuto kroku. Pokud mohu soudit, bylo zlepšení podpory OOP kritickým milníkem pro další rozvoj tohoto systému.

Přítomnost podpory OOP byla vynucena tlakem na použití PHP jako efektivní platformy pro řešení B2C případně B2B. Ano i současné verze PHP umožňují psát aplikace vyhovující těmto potřebám, avšak využití možností OOP zefektivní vývoj, údržbu a znovupoužití stávajících řešení, což je hlavním hnacím motorem těchto změn.