pátek 17. října 2003

Mýtus rozšiřitelnosti PHP

Když jsem si včera nesl domu článek The PHP Scalability Myth, abych jej v klidu pročetl tak mě nenapadlo, že bude zapadat do kontextu dalšího včerejšího spotu Vlastnosti dobré střední vrstvy. Jack Herrington se snaží vyvrátit mýty, které jsou šířeny o této skriptovací platformě. Právě spojitost mezi jeho výkladem nad logickým a fyzickým rozvržením třívrstvé architektury uvozuje tyto dva články do jednoho kontextu.

Na konci článku je zajímavá zmínka o JSR 223, jehož cílem je umožnit integrovat skriptovací jazyky jako prezentační vrstvu, tzv. front-end, do serverových aplikací v Jave. Jenom dodám, že JSR je součástí Java Community Process, který slouží pro další rozšiřování platformy Java.

Vlastnosti dobré střední vrstvy

Ruku v ruce s vývojem počítačů šel vývoj architektury systémů, které na nich běžely. Od decentralizovaného zpracování, kdy byla většina výpočetního výkonu prováděna klientem, se koloběh vrací k centralizovanému zpracování a přesunutí jak časově tak i výkonnostně náročnějších operací zpět na server.

S tímto přesunem je spojen přechod na takzvanou vícevrstvou architekturu, která je tvořena třemi základními vrstvami: prezentační, aplikační a datovou. Pomineme li vrstvy prezentační a datovou, které se též nazývají front-end a back-end, pak srdcem této architektury je vrstva aplikační též nazývaná střední vrstva. V této vrstvě je realizována tzv. business logika, která řídí dílčí procesy daného systému.

Mezi softwarové řešení střední vrstvy tzv. middleware patří například J2EE, PHP, .NET a další. Satya Komatinemi se zaměřuje na vlastnosti dobré architektury prezentující střední vrstvu v článku Qualities of a Good Middle-Tier Architecture. Výše uvedená softwarová řešení nabízejí technologie pro řešení business(aplikační) logiky, právě kvalita těchto technologií může být přímou úměrou ku kvalitě vrstvy jako takové. Stanovení jednotlivých kritérií úspěšnosti a porovnání nabízených řešení, staví článek na vysokou úroveň.

středa 15. října 2003

Pozor na výjimky

Paul Philion se v článku Beware the dangers of generic Exceptions zabývá problematikou výjimek v Jave. Java má v systému výjimek(Exception) velice silný a propracovaný mechanismus, který umožňuje ošetřit chyby vznikající za běhu programu.

Korektní využití tohoto systému, tak aby se výjimky či spíše dohledávání vzniklých chyb nebo jejich ošetření nestalo noční můrou, vyžaduje určité programovací návyky a techniky. Mezi tyto návyky patří například práce s generickými výjimkami. Článek je velice dobrou osvětou a vřele ho doporučuji prostudovat.

K tématu výjimek (Dagblog 19.03.2003 - Vyjímky v jave prakticky)

úterý 14. října 2003

Kauza softwarových patentů pokračuje

Už to vypadalo, že evropští politici budou následovat své zaoceánské kolegy a s úsměvem ve tváři odhlasují tzv. softwarové patenty. Naštěstí po vlně protestů, které měly formu nejen v podobě podpisových akcí, ale i živého protestu před Evropským parlamentem v Bruselu, se zdá, že je toto nebezpečí zažehnáno. O současném stavu informuje root.cz EP hlasoval pro skutečná omezení patentovatelnosti.