pátek 19. prosince 2003

Flex a web appliaction framework

Nad technologií Flex firmy Macromedia, jsem se rozplýval již mnohokrát. Flex může přinést řešení, které bude co do vývojové platformy, prohlížeče a klientského zařízení absolutně přenositelné. K úspěchu Flexe určitě přispěje i všudypřítomné rozšíření Flash playeru na klientech.

Otázkou pro mě osobně byl způsob, jak spojit stávající řešení webových aplikací s technologií FLex. Výhodou Flexe je to, že nenarušuje nijak stávající model webových aplikací a tvoří vrstvu, která se, zjednodušeně řečeno, zasune na úroveň view na straně serveru.

Propojení s frameworky Struts nebo OpenSymphony může být realizováno několika způsob.

Jak je vidět Flex bude nabízet velice slušnou paletu kooperace se stávajícími frameworky. O použití Struts v kombinaci s Flexem se rozepsal Christophe Coenraets v článku Providing a Flex Front End to Your Struts Applications.

Jedinou vadou na kráse, je oficiální vypuštění technologie Flex do světa. Na oficiálních stránkách Macromedia se mluví o první polovině roku 2004. Nyní je Flex dostupný pouze pár vyvoleným v beta programu, což naštvalo asi nejen mě. Vyjádření k beta programu najdeme ve Weblogu Macromedie Flex Beta Process.

čtvrtek 18. prosince 2003

Návrhový vzor MVC

Návrhový vzor MVC se nejčastěji spojuje s aplikací na infrastrukturu serlvetu. MVC byl a je původně určen k snížení složitosti uživatelského rozhraní u rozsáhlých a komplexních informačních systémů.

Správná aplikace návrhového vzoru MVC by měla u daného systému splňovat pět základních kritérií

  • Jednoduší změna chování
  • Možnost rozdělení do modulárních subsystémů
  • Transparentní chování subsystémů
  • Modulárnost subsystému(plug&play)
  • Schopnost dále se rozrůstat

N. Alex Rupp řeší v článku Beyond MVC: A New Look at the Servlet Infrastructure aplikaci MVC na servletovou infrastrukturu a upozrňuje na její nekorektní použití na příkladu tolik populárním frameworku Struts.

Článek se dotýká historických okolností vzniku návrhového vzoru MVC a specifikuje požadavky, které musí splňovat korektní implementace. N. Alex Rupp nezůstal pouze u teorie a prezentuje představu o správném použití MVC v prostředí webové vrstvy.

středa 17. prosince 2003

Porovnání bezpečtnosti platformy Java a .NET II

Denis Piliptchouk se v článku Java vs. .NET Security, Part 2 ze série o porovnání bezpečtnostních aspektů platforem Java a .NET, pustil do tématu podpory kryptografického "náčiní", jejich konfigurace a použití.

související odkazy

pondělí 15. prosince 2003

Robocode - naučte se Java na výukové hře

Robocode je výuková hra z dílen IBM simulující bitvu robotů, která pomáhá při prozkoumávání jazyku Java. Dalo říci by se říci, že se jedná IDE, která Vám zároveň umožní tvořit a spravovat vlastní roboty, které budete vypouštět do tankových bitev v tomto prostředí. Nebojte se, hra je určená pro začátečníky a tak stačí oddědit vlastního robota a hurá do bitvy. Podrobněji se rozepsal Martin Švihla na root.cz v článku Robocode - Java hrou. Už se těším na večer až otestuji prvního bota.

neděle 14. prosince 2003

Konference XML 2003

Pohled na XML 2003 konferenci, která se koná v Philadelphii, přináší Michael Champion. První den se nesl ve znamení XML metadat, které by se měly stát součástí všech budoucích XML dat.

XML metadata ve spojení s technologiemi(XPath..), které máme v rukou dnes, by mohly tvořit základ pro budoucí výměnu informací. Samozřejmě nejen pro výměnu, která bude jen špičkou ledovce, ale i agregaci, vyhledávání a další strojové zpracování. Pro mě osobně jsou tyto indicie příznakem, že se dnešní web bude kousek po kousku posouvat k sémantickému webu.

Články na víkend

Nepravidelná rubrika přinášející tipy na články a počtení o víkendu, je tento týden spíše ohlédnutím za zajímavými články.