pátek 2. ledna 2004

Internetové prohlížeče a budoucnost

Yuhůů se v příspěvku Rok 2003: prohlížeče rozepsal o trendech, které provázely rok 2003 z hlediska používání internetových prohlížečů. Rok 2003 je již minulostí a možná by neškodilo zapříst téma na věci budoucí.

Technologie

Které technologie zažijí v blízké budoucnosti boom a které budou zaváty prachem času? V současné době sleduji dvě hlavní cesty webu a to cestu aplikačního a sémantického webu. Již v současnosti je patrný přerod informačního webu ve web sémantický stačí se podívat na blogy a další média, která poskytují např. RSS kanály. Sémantický web se prohlížečů nedotkne přímo a prohlížeče budou pouze v roli pasivních konsumentů.

Aplikační web

Rok 2003 naznačil trendy, kterými se bude ubírat aplikační web. V blízké budoucnosti můžeme očekávat nástup Rich Internet Applications(dále RIA), první vlaštovkou v tomto směru, která nastartuje masivnější rozšíření bude pravděpodobne technologie Macromedia Flex. Flex přinese rozšíření prezentační vrstvy na straně internetového prohlížeče a umožní vývojářům dostat pod kontrolu věci do té doby zapovězené.

S nástupem by se mohla zvednout vlna rozšíření balíku Mozilla, který již v současnosti nabízí prostředky(XUL) pro tvorbu RIA. Špatná progrnóza by to byla, kdybych zapomněl zmínit Microsoft. Právě Microsoft sehraje podstatnou roli v budoucnosti dalšího vývoje aplikačního webu.

Internet Explorer v novém kabátě

Zpráva o tom, že Microsoft již nebude dále pokračovat ve vývoji současného prohlížeče Internet Explorer, vzbudila velký rozruch a v kontextu zprávy nebylo jednoduché vyčíst důvody proč se Microsoft k tomuto kroku odhodlal. S odstupem času je již krok Microsoftu čitelnější, velkou roli sehrála architektura připravovaného operačního systému Longohorn. V této souvislosti je třeba vidět renderovací jádro Avalon a jazyk XAML.

Jazyk XAML by měl sloužit k popisu uživatelského rozhraní a jeho využití v kombinaci s novým Internet Explorerem by mělo umožnit tvorbu RIA. Naprosto odlišná architektura operačního systému a tlaky na odstranění Internet Exploreru z jádra systému pravděpodobně vedly Microsoft k tolik diskutovanému ukončení současného modelu Internet Exploreru.

Současná verze 6.0 je z technologického hlediska tak o dvě generace pozadu za současnými možnostmi technologicky vyspělé Mozilly avšak dominantní postavení si Internet Explorer udrží až do příchodu operačního systému Longhorn. Současné možnosti šestkové verze sémantický web nevyčerpá a pro aplikační web to půjde přes Flex a nebo o rozšíření v podobě Active-X.

Prohlížeči Mozilla by mohly hrát do karet dvě skutečnosti. První celkem málo známá, Mozilla je jako internetový balíček součástí Java Desktop System a společnosti Sun se podařilo prodat 200 000 000 těchto desktopů do Číny. Druhá trochu méně podstatná skutečnost je doba nástupu RIA. Pokud by přechod a používání technologie Flex nebylo tak hladké a Internet Explorer by nesplňoval nutné minimum, pak by se otevřely vrátka pro větší rozšíření Mozilly v podnikovém sektoru.

Nástup webových služeb je pomalejší než se očekávalo. V kontextu prohlížečů se bude jednat spíše o odnož aplikačního webu, nicméně webové služby budou klást další požadavky, které by ovšem nemělo být problém splnit i se současnými prohlížeči.

Z hlediska rozvoje aplikačního webu v jakékoliv jeho formě jsou klíčové dva body. První Co vyžaduje business a druhý Co technologie umožní. V roce 2004 se tak spustí umíráček současným webovým aplikacím a vše bude směřovat k RIA.

... a ti druzí

Ač je prohlížeč Opera velice solidní řešením, nenabízí takové možnosti jako Mozilla a spíše jde ve stínu Internet Exploreru. Jeho nasazení mi přijde reálnější na alternativních zařízeních, které budou sloužit pro přístup k internetu. Je velice nepravděpodobné, že by se v budoucnu objevil prohlížeč, který by technologicky předčil současná řešení.

pondělí 29. prosince 2003

Nyní příchod tygra - Java[tm] 2 SDK, Standard Edition 1.5.0 Alpha

Sun opravdu nelhal když tvrdil, že toužebně očekávaná Java 1.5 bude do konce roku 2003 dostupná alespoň v alfa verzi. Early Access - Java[tm] 2 SDK, Standard Edition 1.5.0 Alpha a můžeme začít s tygrem.

Další komentáře

Javadoc zdarma

Pokud jste si někdy stáhnuli SDK Javy ze stránek Sunu, tak jste byli více méně vystaveni před nutnost stáhnout si i javadoc tj. dokumentaci k základnímu API Javy. Ostatně není se čemu divit, komprimována dokumentace verze 1.4.1_02 zabírá celých 33 MB. Velikost celého balíku(SDK+dokumentace) by narostla někam k 80 MB, což určitě není málo.

Michaela Nascimento Santose zřejmě nelimitovala přenosová rychlost, ale nedostupnost dokumentace a tak si poradil naprosto logicky. Dokumentace k API se vytváří ze zdrojových souborů, kde se píše javadoc k API. Součástí SDK jsou samozřejmě i zdrojové kódy a tak Michael Nascimento Santos vytvořil jednoduchý antovský skript, který z nich dokumentaci za pomoci standardních javovských nástrojů vytvoří. Vše publikoval ve spotu Building javadoc from J2SDK source code

Cache a webové aplikace

Dříve nebo později je většina webových aplikací postavena před problém cachování objektů. V podstatě existují dvě cesty, ta první zrádnější, cache si vytvoříme sami a ta druhá, použijeme dostupné cache frameworky. Pokud se chcete vydat první cestou pak začněte specifikací Object Caching Service for Java. V případě, že hledáte existující framework, který by jste nasadili pak můžete začít článkem Srini Penchikala Object Caching in a Web Portal Application Using JCS.