úterý 13. ledna 2004

Jak se ptát v diskusní skupině

Diskusní skupiny jsou jedním z nejčastěji využívaných zdrojů při řešení odborných problémů. Diskusní skupiny jsou živým organismem s vlastními pravidly, který poskytuje nejen obrovský informační potenciál, ale i shluk vědomostí, názorů a v mnoha případech i charakterů.

Stejně jako živé organismy i diskusní skupiny mají vnitřní řád a strukturu ovlivňující jejich chování, kvalitu a životnost. Symbióza mezi aktivními členy, čtenáři a tazateli vytváří rovnováhu, která je srdcem celého organismu. Odpověď na otázku Jak se ptát v diskusní skupině, aby nebyla tato vzácná rovnováha porušena, není vůbec snadná a pro její zodpovězení musíme znát, chápat a dodržovat pravidla tohoto křehkého organismu.

Moje osobní zkušenost s diskusními skupinami mě vede k sepsání několika základních pravidel, které se mi osvědčily nebo jsem je postupem doby vypozoroval a vnímal kolem sebe.

Pravidlo I. - Neptejte se

Bývá takřka samozřejmostí, že problém, radu, názor, řešení, otázku či jinou formu informace, kterou hledáte již někdo formuloval a našla se i odpověď či rada. Zkuste zapátrat dostupnými prostředky jako jsou vyhledávače a archívy diskusních skupin a ušetřit čas sobě i diskusní skupině.

Pravidlo II.- Buďte konkrétní

Pokud není nalezena odpověď a musíte položit otázku, buďte konkrétní. Formulujte jednu, maximálně dvě, konkrétní otázky a v případě potřeby poskytněte doplňující informace(části kódu, URL, citaci atd.). Pomůžete nejen sobě, diskusní skupině, ale i ostatním jenž budou napříště v rámci pravidla I. hledat odpověď na podobnou otázku jako vy.

Pravidlo III.- Buďte struční

Nikdo nemá tolik času, aby studoval sáhodlouhé dotazy s třemi přílohami nebo odpovídal na několik otázek v rámci jednoho subjektu. Pokud máte otázek více nebojte se je rozdělit na několik samostatných subjektu. Diskusní skupina může na samostatný subjekt(thread) flexibilněji reagovat.

Pravidlo IV.- Dodržujte subjekt

Jádro toho co chcete vyjádřit formulujte do subjektu. Subjekt tvoří značku, která ovlivňuje vnitřní chování diskusní skupiny. S nevhodně definovaným subjektem typu POMOC, HELP, NEFUNGUJE, máte mnohem menší šanci na konkrétní odpověď než s dobrým subjektem.

Pravidlo V.- Buďte ohleduplní

Nic nekontaminuje diskusi a neporušuje rovnováhu diskusní skupiny než témata mimo určení diskusní skupiny(off topic), osobni invektivy a další inforamce, které nesouvisí s daným subjektem. Dalším morem jsou hromadné (hádky) tzv. flameware o tématech, která jsou tak rozsáhlá(Linux vs. Windows, PHP vs. Java, IE vs. Mozilla) a lze na ně nahlížet z mnoha pohledů, že rozumná diskuse se bez konkrétnějšího upřesnění(subjektu) stává bezpředmětnou. Ušetřete čas všech a nezapojujte se.

Nemusíte se mnou souhlasit a můžete namítnout, že se jedná o subjektivní pohled a možná máte pravdu. Ale tak to cítím z pohledu buňky živého organismu jménem diskusní skupina.