čtvrtek 8. ledna 2004

Potřebuje Java změnu?

Shodou náhod jsem narazil na článek Humphrey Sheila In pursuit of perfection - Can Java become the perfect technology platform? a Elliotta Rusty Harolda 10 Reasons We Need Java 3.0, které se zaměřili na zhodnocení současného stavu platformy Java a na části, které by měly být přepracovány či změněny.

Humphrey Sheil se zaměřil na změny v core API, naopak Elliott Rusty Harold se zaměřuje na Javu obecně a zabívá se přímo určitými aspekty platformy. Oba články tak dohromady nabízejí kritický pohled na Javu, jak z hlediska API tak z celkového pohledu na platformu. Odpověď na otázku nastolenou nadpisem tohoto spotu nechám po přečtení těchto článků na Vás.