neděle 1. února 2004

Editorial

5. týden roku 2004 byl tolik specifickým, že bych mu chtěl alespoň touto formou věnovat několik málo řádek. Kdo by na začátku týdne řekl, že nás potká větší událost, než příjezd hlavního softwarového architekta společnosti Microsoft Billa Gatese. Toliko mediální propíraná událost byla dle mého soudu přehlušena takřka giganticko nákazou počítačovým virem MyDoom. Opět jsme si vystavili nelichotivé vysvědčení a přesvědčili jsem se o tom, že všechna bezpečnostní opatření končí na nás samotných.

Poslední virová nákaza nám jasně ukázala, že nejenom bezpečnostní chyby umožňují lavinovité šíření, ale co je mnohem alarmující, i viry využívající prvky sociálního inženýrství. Jak jinak si vysvětlit ten prostý fakt, že vir musel být aktivován samotným uživatelem lepe řečeno spuštěním souboru. K čemu je nám všechna osvěta, prevence, anitvirové programy a bezpečnostní opatření, když se jimi neřídíme? Snad se nebudeme muset uchýlit k jedinému a 100% účinnému opatření, nezapínat počítač.

Předchozí řádky přímo svádějí k narážce na návštěvu Billa Gatese v České republice, ale buďme korektní, s lidskou blbostí nenaděla nic ani mocný Microsoft. Gatesova návštěva byla dobře zmedializovaná a tak nás masmedia zásobila spíše informacemi povrchními mnohdy hraničícími s bulvárem. Inu jak jinak si vyložit informaci o tom, že k obědu .. nejbohatší člověk světa poobědval kachnu s knedlíkem. Na druhou stranu co napsat o návštěvě jejímž cílem byla konference o počítačové bezpečnosti a druhak nabídka zvýhodněných nákupních podmínek na programové vybavení a operační systém Windows pro naše školství.

Darovanému koni na zuby nekoukej a nebo není všechno zlato co se třpytí, řekl by si jeden. Alespoň ministr informatiky Mlynář se za svůj resort vyjádřil, že je zbytečném aby se stát touto formou zavazoval ke spolupráci s jednou firmou. Na druhou stranu Microsoft bude dále podporovat rozvoj počítačové gramotnosti například formou podpory projektu Konta bariéry - počítače proti bariérám, jehož cílem je pomoci zdravotně postiženým najít uplatnění na trhu práce.