pátek 30. dubna 2004

Nastavení systémové proměnné JAVA_HOME

Mnoho javovských programů(Ant, Cocoon ..) spouštěných dávkou, kontroluje existenci systémové proměnné JAVA_HOME. Pokud tato proměnná neexistuje, neprovede se vlastní spuštění programu, v lepším případě je uživatel upozorněn hláškou typu Warning: JAVA_HOME environment variable is not set či jinou variací.

Jak zjistím jestli proměnná JAVA_HOME existuje?

Pokud si nejste jisti, že tato proměnná existuje lze to velice snadno ověřit(další postup platí pro operační systém Windows) spuštěním příkazu set > vystup.txt nebo prostým set v příkazové řádce(Nabídka Start >> Spustit >> cmd). V prvním případě je výstup viz. níže vypsán do souboru vystup.txt ve druhém je vypsán na obrazovku. Pokud proměnná existuje pak je ve výstupu, který může vypadat například takto

 
 ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
 APPDATA=C:\Documents and Settings\romanpichlik\Data aplikac
 COMMANDER_PATH=C:\Program Files\wincmd
 CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
 COMPUTERNAME=ROMANPICHLIK
 ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe
 HOMEDRIVE=M:
 HOMEPATH= HOMESHARE=\\aseipisek\users\romanpichlik
 JAVA_HOME=c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02  
 

Kam má proměnná JAVA_HOME ukazovat?

Proměnná JAVA_HOME musí ukazovat do adresáře, ve kterém je nainstalována Java. Adresář lze poznat podle toho, že přímo obsahuje adresáře bin,lib . Pokud máme Javu nainstalovanou v adresáři c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02(existuje c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02\bin, c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02\lib), pak se do proměnné JAVA_HOME nastavuje cesta c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02.

Kde proměnnou JAVA_HOME nastavit?

Nejjednodušší a trochu otrocký způsob je doplnit do spouštěcí dávky řádek set JAVA_HOME=adresář Javy např. JAVA_HOME=c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02. Mnohem elegantnější řešení spočívá v nastavení JAVA_HOME jako proměnnou prostředí a to následujícím způsobem(další postup platí pro operační systém Windows)

 Tento počítač >> Vlastnosti systému >> Upřesnit >> Proměnné prostředí

V okně Proměnné prostředí máte dvě možnosti vytvoření, proměnná bude pouze pro jednoho uživatele nebo proměnná bude systémová a uvidí ji všichni uživatelé. Doporučuji vytvořit v rámci systémových proměnných a po vytvoření provést restart systému.