pátek 9. dubna 2004

Softwarové patenty vrací úder

Už se zdálo, že zamítavé rozhodnutí Evropského parlamentu o softwarových patentech, je pomyslnou tečkou za kauzou, která několik podzimních týdnů živila IT kruhy a znepokojovala mnoho vývojářů viz. moje starší spoty Zlo přichází z EU - Softwarové patenty a Kauza softwarových patentů pokračuje.

Tlak velkých softwarových firem, převážně těch etablovaných v USA, formou různých lobby skupin byl před hlasováním zřejmý. Po zamítavém rozhodnutí vzešla z těchto natlakových skupin nová iniciativa, která se snaží prosadit direktivu Evropské unie, jež by uvolnila k patentování oblasti, které byly rozhodnutím parlamentu vyjmuty. Současnou situaci monitoroval Dan Ohnesorg v článku Softwarové patenty, dějství druhé. Jaký je Váš názor na softwarové patenty?