úterý 13. dubna 2004

XPath - opakování

Každý kdo pracuje s XSL se jistě setkal s jazykem XPath. XPath slouží, zjednodušeně řečeno, k pohybu v XML datech. Pomocí výrazů tohoto jazyka můžeme určovat uzly XML dokumentu, se kterými se bude pracovat. Petr Bříza v článku Základy jazyka XPath ukazuje spolu s popisem základní konstrukce a možnosti tohoto jazyku.