pátek 7. května 2004

Java kód pro více verzí JDK

S příchodem javy 1.4 byly na několika základních třídách provedeny změny, které mohou vadit, pokud potřebujete mít kód kompilovatelný jak pod starším jdk 1.3 i pod novějším jdk 1.4. V prvním článku najde postup, jak upravit váš kód (pomocí reflection a strategy patternu), aby vyhovoval oběma jdk a jak pomocí Anta importovat správný package (tj. pro kompilaci pod jdk 1.3 pouze importy pro tuto platformu, a pro kompilaci pod 1.4 zase jiné importy). Druhý článek objasňuje význam a použití kompilačních parametrů -target a -bootclasspath pro kompilování pod různými verzemi jdk.