středa 12. května 2004

Velcí hráči proti JDO

V souvislosti s J2EE 1.5, která bude zaměřena na vývojáře zvláště s důrazem na ulehčení vývoje a používání, se na pořadu dne objevila otázka datové tzv. persistance vrstvy.

Pravděpodobnou cestou bude oprášení technologie EJB v novém hávu s pořadovým číslem 3.0, o které informoval Pavel Kolesnikov v příspěvcích EJB 3.0 poprvé odhaleno světu! a Entity beans v EJB 3.0.

Je velice zajímavé, že robustnost a systémová nenažranost byla hlavním problémem EJB a proto vznikaly odlehčené frameworky jako Hibernate. Dalším krokem bylo adoptování JDO(Java Data Objects) jako dalšího standardu pro persistance vrstvu.

Právě J2EE 1.5 a sni spojené EJB 3.0 je důvodem pro IBM, BEA, a Oracle pro zamítavý postoj k JDO 2.0, který projevili při hlasování v rámci JSR #243 Java Data Objects 2.0 - An Extension to the JDO specification JSR Review Ballot. Velká diskuse se kolem tohoto hlasování rozpoutala na serveru TheServerSide v příspěvku JDO 2 Ballot Results: Concerns from IBM, BEA, and Oracle.