úterý 8. června 2004

Extrémní programování, humbuk nebo přínos?

O extrémním programování(XP) jsem poprvé slyšel na jednom interním školení, kde byly některé jeho metody zmíněny. V paměti mi utkvělo programování v párech a důraz na testování. Z dnešního pohledu vnímám XP jako filosofii vývoje softwaru.

Nemám praktickou zkušenost s aplikací XP, ale jeho aspekty např. zmíněné testování jsou tak obecné, že jdou využít i v běžném vývoji. Podobný názor s aplikací aspektů XP v běžném programování má i Tomáš Kouba v zamyšlení Extrémní programování - pár úvah

Pokud vám XP nic neříká, pak mohu doporučit starší články Pavla Kolesnikova(Jablok) Extrémní programování v praxi a Trocha toho extrémismu.