pátek 2. července 2004

Editorial:standardy pro webové aplikace

Webové aplikace dneška mají ze střednědobé perspektivy odzvoněno. Současné webové aplikace se dostaly za hranu možností, které nabízí technologie prezentovaná současnými prohlížeči.

Všeobecně se předpokládá, že budoucnost leží v RIA (Rich Internet Application), které by měly za použití budoucí technologie bořit bariéry, které se zdály za použití HTML, DOM, CSS a klientského skriptování nepřekonatelné.

Výše uvedené řádky nejsou ničím novým a posloužily jako letmé uvedení do problematiky. V současnosti tu jsou tlaky na RIA, ale neexistuje žádný standard, který by umožnil jejich tvorbu.

Tam kde nejsou pevně dané mantinely, je i prostor kde lze, kulantně řečeno, manévrovat. Jednu z možností jak tvořit lepší webové aplikace nabízí značkovací jazyk XUL, který představil projekt Mozilla. Další možnosti by měl přinést jazyk XAML jako součást připravovaného OS Longhorn. O své slovo se rovněž přihlásila technologie Flex firmy Macromedia.

Opět nic nového pod sluncem, existují tu řekněme tři hlavní proudy a několik dalších pramínků jako např. General Interface Objects. Je patrné, že ani jedno z výše uvedeného není "průmyslovým" standardem a proto vydat se po proudu jednoho či druhého může v konečném důsledku znamenat problémy.

Hledání standardů

Předešlé řádky mohou navozovat pocit menší deziluze, ale naštěstí si všichni velcí hráči uvědomují nebo alespoň jejich většina, že je třeba hledat kompromisu a umožnit tvorbu webových aplikací další generace standardizovanou cestou.

Webové aplikace proto vzalo pod svá křídla konsorcium W3C a uspořádalo W3C Workshop on Web Applications and Compound Documents. Za zmínku stojí určitě postoje jednotlivých účastníků, hlasování a summary.

Příznivou zprávou je, že se začaly ledy hýbat viz. workshop. Těžko v současnosti vyslovovat prognózy, uvidíme jak bude toto úsilí pokračovat. Jednou jsem byl již v tomto směru velkým optimistou a předpovídal jsem budoucnost technologii Flex, kterou nakonec, dle mého skromného názoru, firma Macromedia zazdila.

Související články