středa 28. července 2004

Spring CZ tutorial

Původně jsem chtěl pouze upozornit na Tutorial: Developing Your First Spring Web Application. Jelikož už mam j2EE framework Spring nějaký ten pátek prošlápnutý, napadlo mě zeptat se formou tohoto spotu jestli by byl zájem o podobný seriál v češtině.

Seriál bych pojal formou jednoduché webové aplikace, na které bych ukázal využití některých částí Springu.

  • Základní rozdělení na vrstvy - DAO, Domain, Service
  • Možnosti Springu ve spolupráci s persistence vrstvou(Hibernate)
  • Možnosti Springu ve spolupráci s klasickým JDBC
  • Možnosti IoC Springu na propojení Service - DAO - Domain
  • Transakční zpracování (deklarativní, pragmatický přístup), které nabízí Spring
  • Využití Springu k oddělenému testování jednotlivých vrstev
  • Využití možností AOP Springu