středa 18. srpna 2004

ADF Faces - GUI JSF komponenty od Oraclu

Mladá technologie Java Server Faces je obdoba WebForms platformy .NET. Cílem JSF je poskytnout znovupoužitelné komponenty pro tvorbu view vrstvy. Před příchodem JSF bylo nutné vytvářet proprietární knihovny vlastních komponent, které se dále používali v aplikaci.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mladou technologie, existovalo poskromnu implementací. ADF Faces představené firmou Oracle vypadají opravdu zajímavě. Sumář taglibrary i se screenshoty komponent namátkou kalendář, záložky, tlačítka atd. dávají zapomenout na ošklivě vypadající referenční implementaci firmy Sun.

Související odkazy