úterý 17. srpna 2004

I18N pro webové aplikace

Hledání frameworku pro tiskový výstup jsem trochu odsunul na vedlejší kolej a zaměřil jsem na další palčivý problém, který se týká internacionalizace (I18N) webových aplikací v rámci JSP.

Snažím se najít nejschůdnější cestu především pro textové překlady. Vzhledem k tomu, že používáme Struts, tak se přímo nabízí jeho podpora Internationalized Messages. Na druhou stranu bych se nerad svazoval s proprietárními leč výbornými Struts.

Standardní cesta, která se mi zdá nejpřirozenější, je použití JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) lépe řečeno referenční implementaci Taglibs. JSTL standardizuje podporu pro I18N a tak to vypadá, že vyzkouším I18N Tag Library.

Existuje ještě něco dalšího, co by stálo za pozornost a prozkoumání?