středa 8. září 2004

Já a manuály

Možná by se tenhle spot měl jmenovat já a zdroje informací, ale název jsem volil vzhledem k velice povedenému článku Viléma Málka Manuály aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád internet.

Velice dobře si vzpomínám na svůj první počítač. Z dobré vůle rodičů jsem se stal vlastníkem osmibitového počítače Didaktik M. Součástí tohoto počítače byla i manuál nebo jak to nazvat. Za pár měsíců jsem dostal knihu o programování v BASICu, která byla ještě v specificky tvrdých deskách. Moje zkušenosti ze těmi všemi manuály, referenčními příručkami, knihami, HOWTO brožurami jsou velice bohaté.

Postupem času a doby, která byla ovlivněna masivním nástupem internetu jako prostředku pro získávání informací, se i pro mě samotného stal internet tím hlavním zdrojem nejen technických informací. Dle mého soudu největší boom nezpůsobil ani samotný fakt, že je dokumentace a informace dostupná v elektronické podobě, ale fulltextové vyhledávače.

Vyhledávače, abych byl konkrétní Google jehož s NkD familiérně nazýváme přítel na telefonu, se pro mě staly klíčovou složkou práce. Absolutně každý manuál, příručka nebo stažený dokument se po čase vytratí z pamětí a zůstane zapomenutý na disku. Naproti tomu je vyhledávač schopen poskytnout ihned bez dlouhého hledání.

I v době moderních technologií se kniha neztratí ba naopak, má to své ale. Z mého pohledu bych knihu volil ve dvou případech. Jsem začátečník, pak potřebuji vstoupit do problematiky a pak jsou tzv. knihy pro začátečníky tím pravým ořechovým. Druhý případ je ten, kdy potřebuji proniknout do hloubky problému, pak jsou specializované knihy velice dobrým pomocníkem.

Nakonec japonec, nakonec jsem si trochu schválně schoval odborná periodika. Odborná periodika mají trochu jiný význam a přikládám jim důležitost při rozšiřování obzorů. Odborná periodika mi také slouží ke konfrontaci vlastních názorů a k utříbení pohledu na danou problematiku.