úterý 14. září 2004

Porovnání: Eclipse vs. Netbeans, IntelliJ IDEA, JBuilder

Mezi hojně diskutovaná témata patří bezesporu porovnávání vlastností jednotlivých vývojových IDE. Na platformě Java patří k těm nejrozšířenějším čtveřice Eclipse, Netbeans, IntelliJ IDEA a JBuilder. Zastánci jednotlivých prostředí Vám budou tvrdit, že právě to jejich má funkčnost, kterou ostatní nemají.

IBM jakožto zakládající člen konsorcia Eclipse a dá se říci i největší investor do tohoto IDE připravil seriál Migrating to Eclipse: A developer's guide to evaluating Eclipse. Cílem seriálu je usnadnit přechod z Netbeans, IntelliJ IDEA, JBuilder na Eclipse. Jednotlivé díly jsou věnovány vždy konkrétnímu IDE a porovnání rozdílů oproti Eclipse.

Související články