pátek 8. října 2004

ABC synchronizace pro mírně pokročilé

Problematika vláken resp. synchronizace v Jave patří k mým oblíbeným tématům, o kterých si rád něco přečtu. Článek Java Tech: The ABCs of Synchronization, Part 2 Jeffa Friesena je psán tak, že není třeba dokonalá znalost problematiky a díky tomu je možné pochopit i složitější problémy.

Článek nás obeznámí s wait a notify mechanismem, předvede ukázkový příklad typu producent-odběratel, nastíní problém s lokálními kopiemi hodnot a k dobru přidá krátký popis nových tříd z package java.util.concurrent (J2SE 5.0). Na konci článku je navíc domácí cvičení, mimochodem velice zajímavé, které by mělo prověřit nabyté znalosti.