středa 17. listopadu 2004

Eclipse a drobné maličkosti - podpora JUnit

Vývojové prostředí Eclipse integruje přímou podporu unit test frameworku JUnit. K dispozici máme několik užitečných funkcí, které usnadňují unit testy vytvářet, spouštět a vyhodnocovat.

Vytvoření testovacího objektu

Eclipse usnadňuje práci při vytváření testovacích objektů pomocí jednoduchého wizarda. Nad objektem, pro který chceme vytvořit testovací objekt, klikneme pravým tlačítkem a přes New >> Junit Test Case vyvoláme wizarda.

Vyvolání wizardu

Vyvolání wizard okna

Pokud v nabídce New chybí položka JUnit Test Case, můžeme ji aktivovat přes Window >> Customize Perspective >> záložka Shortcuts >> Submenus New >> rozbalit volbu Java a zatrhnout JUnit.

Wizard

První okno wizardu nabízí základní volby vycházející z možností JUnit. Můžeme si například nechat vygenerovat metody setUp, tearDown nebo nastavit test runner.

Prvni wizard obrazovka

Tlačítko Next nás přenese na další okno, kde je možné zvolit metody, ktere si přejeme na objektu testovat. Pro tyto metody budou vygenerovány jejich testovací skořápky.

Druhá wizard obrazovka

Vytvoření Test Suite

Stejně jako pro vytvoření testovacího objektu, tak pro vytvoření Test Suite nabízí Eclipse pomoc. Wizard pro Test Suite se vyvolá obdobným způsobem jako pro testovací objekt. New >> Junit Test Suite . Do Test Suite jsou automaticky zařazeny všechny testovací objekty v rámci package.

Test suite wizard

JUnit view

JUnit view je pohled, který poskytuje grafické rozhraní s jehož pomocí sledujeme výsledky testů a můžeme prohlížet chyby. Pokud nemáte JUnit view v perspektivě, aktivujte jej přes nabídku Window >> Show view >> Other >> Java >> Junit

JUnit view

Spuštění testů

Rozhraní pro spouštení testů je další funkce, která usnadňuje práci s testy. Test lze spustit kliknutím pravým tlačítkem na testovací objekt a přes nabídku Run >> JUnit Test. Další možností je nabídka Run >> Run As >> JUnit Test. Graficky je průběh testu zobrazen v JUnit view.

Související články