pátek 6. února 2004

Čtení na víkend

Ač by si článek Vzkříšení modelu distribuovaných aplikací zasloužil větší komentář uvedu jej pouze v dalších tipech na čtení o víkendu. Pěkný víkend.

J2SE 1.5 beta 1 je venku

Na stránkách Sunu se oficiálně objevila J2SE 1.5. V současnosti je dostupné JRE, SDK tak i oficiální dokumentace. Ohlédnutí za novinkami přináší článek J2SE 1.5 in a Nutshell.

Související články

čtvrtek 5. února 2004

Translety - superrychlá XSL transformace

XSL transformace se v mnoha scénářích používá pro transformaci XML dat na data prezentační(HTML,XHTML,WML..) nebo na XML data jiného formátu. Pokud jsou prezentační data generována za běhu(on the fly), například s každou odpovědí aplikačního serveru, stoupá doba potřebná k provedení XSL transformace. V důsledku pak může dlouho trvající transformace způsobit zahlceni nebo neúměrně dlouhé časy odpovědí aplikačního serveru.

Pro urychlení transformace vznikla původně pod křidly firmy Sun Microsystems technologie Translets, která umožňuje XSL šablony zkompilovat do javovských objektů tzv. transletů a ty posléze využít k XSL transformaci. Sun Microsystems nechal přejít technologii transletů pod křídla Apache XML projektu resp. jejich XSLT procesoru Xalan.

Měření rychlosti XSL transformace, které jsem osobně prováděl, dopadlo velice kladně pro translety, urychlení se pohybovalo v oblasti 30-70%. Například transformace provedená klasickým způsobem s časy kolem 1s se s translety urychlila na 0,3s ve všech případech.

Pokud Vás translety zaujaly a nebo by jste je chtěli rovnou vyzkoušet, můžete začít článkem Raghu Donepudi Supercharge Your Java Web Applications with Translets(via. java.net). Pro zájmce o XSL a jeho využití bych doporučil seriál článků Pavla Sýkory o XML aplikačním serveru Cocoon.

Související články

úterý 3. února 2004

Vydán jTDS JDBC Driver 0.6

JDBC driver JTDS je snad jediným nekomerčním driverem, který je možné použít(rozuměj funguje) pro přístup k databázi MSSQL 7.0 . Před několika málo dny byla uvolněna jeho release verze viz. jTDS JDBC Driver 0.6. Podle vyjádření samotných vývojářů by měla být verze 0.6 100% kompatibilní s JDBC 2.0 a měla by umožňovat scrollovatelné ResultSety.

XHTML 1.1 a zpracování nevalidních dokumentů

Petr Cimprich otevřel článkem Zpracování chyb v XML zajímavou diskusi na téma jak by se měl XML parser zachovat v případě chyby syntaxe. V článku je velice zajímavá citace z Specifikace XML 1.0 kde se o této chybě, která je považována za fatální praví

Jakmile je detekována fatální chyba, procesor nesmí pokračovat v normálním zpracování (tj. nesmí dále běžným způsobem předávat text a informace o logické struktuře dokumentu).

Pokud si výše uvedené řádky převedeme na příklad XHTML 1.1, dostaneme několik zajímavých otázek či spíše neznámých, jak naznačil Martin Hassman alias Met(czilla.cz). Jak by se měly zachovat prohlížeče při práci s dokumentem dle DTD XHTML 1.1, který bude nevalidní?

Pokud by se prohlížeče chovaly přesňe podle specifikace, pak by se všechny nevalidní stránky nezobrazily. Dost dobře si neumím tuto situaci představit a pravděpodobně ani nenastane. Chování prohlížeče by se ovšem mohlo odvíjet od QUIRK a STANDARD modu, který by se přepínal v závislosti na validitě dokumentu.

V případě nevalidního dokumentu by se prohlížeč přepnul do QUIRK modu a z dokumentem by pracoval jako s obyčejným HTML, pro které jsou prohlížeče mnohem benevolentnější pro případ chyb.

neděle 1. února 2004

Editorial

5. týden roku 2004 byl tolik specifickým, že bych mu chtěl alespoň touto formou věnovat několik málo řádek. Kdo by na začátku týdne řekl, že nás potká větší událost, než příjezd hlavního softwarového architekta společnosti Microsoft Billa Gatese. Toliko mediální propíraná událost byla dle mého soudu přehlušena takřka giganticko nákazou počítačovým virem MyDoom. Opět jsme si vystavili nelichotivé vysvědčení a přesvědčili jsem se o tom, že všechna bezpečnostní opatření končí na nás samotných.

Poslední virová nákaza nám jasně ukázala, že nejenom bezpečnostní chyby umožňují lavinovité šíření, ale co je mnohem alarmující, i viry využívající prvky sociálního inženýrství. Jak jinak si vysvětlit ten prostý fakt, že vir musel být aktivován samotným uživatelem lepe řečeno spuštěním souboru. K čemu je nám všechna osvěta, prevence, anitvirové programy a bezpečnostní opatření, když se jimi neřídíme? Snad se nebudeme muset uchýlit k jedinému a 100% účinnému opatření, nezapínat počítač.

Předchozí řádky přímo svádějí k narážce na návštěvu Billa Gatese v České republice, ale buďme korektní, s lidskou blbostí nenaděla nic ani mocný Microsoft. Gatesova návštěva byla dobře zmedializovaná a tak nás masmedia zásobila spíše informacemi povrchními mnohdy hraničícími s bulvárem. Inu jak jinak si vyložit informaci o tom, že k obědu .. nejbohatší člověk světa poobědval kachnu s knedlíkem. Na druhou stranu co napsat o návštěvě jejímž cílem byla konference o počítačové bezpečnosti a druhak nabídka zvýhodněných nákupních podmínek na programové vybavení a operační systém Windows pro naše školství.

Darovanému koni na zuby nekoukej a nebo není všechno zlato co se třpytí, řekl by si jeden. Alespoň ministr informatiky Mlynář se za svůj resort vyjádřil, že je zbytečném aby se stát touto formou zavazoval ke spolupráci s jednou firmou. Na druhou stranu Microsoft bude dále podporovat rozvoj počítačové gramotnosti například formou podpory projektu Konta bariéry - počítače proti bariérám, jehož cílem je pomoci zdravotně postiženým najít uplatnění na trhu práce.