pátek 30. dubna 2004

Nastavení systémové proměnné JAVA_HOME

Mnoho javovských programů(Ant, Cocoon ..) spouštěných dávkou, kontroluje existenci systémové proměnné JAVA_HOME. Pokud tato proměnná neexistuje, neprovede se vlastní spuštění programu, v lepším případě je uživatel upozorněn hláškou typu Warning: JAVA_HOME environment variable is not set či jinou variací.

Jak zjistím jestli proměnná JAVA_HOME existuje?

Pokud si nejste jisti, že tato proměnná existuje lze to velice snadno ověřit(další postup platí pro operační systém Windows) spuštěním příkazu set > vystup.txt nebo prostým set v příkazové řádce(Nabídka Start >> Spustit >> cmd). V prvním případě je výstup viz. níže vypsán do souboru vystup.txt ve druhém je vypsán na obrazovku. Pokud proměnná existuje pak je ve výstupu, který může vypadat například takto

 
 ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users
 APPDATA=C:\Documents and Settings\romanpichlik\Data aplikac
 COMMANDER_PATH=C:\Program Files\wincmd
 CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
 COMPUTERNAME=ROMANPICHLIK
 ComSpec=C:\WINNT\system32\cmd.exe
 HOMEDRIVE=M:
 HOMEPATH= HOMESHARE=\\aseipisek\users\romanpichlik
 JAVA_HOME=c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02  
 

Kam má proměnná JAVA_HOME ukazovat?

Proměnná JAVA_HOME musí ukazovat do adresáře, ve kterém je nainstalována Java. Adresář lze poznat podle toho, že přímo obsahuje adresáře bin,lib . Pokud máme Javu nainstalovanou v adresáři c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02(existuje c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02\bin, c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02\lib), pak se do proměnné JAVA_HOME nastavuje cesta c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02.

Kde proměnnou JAVA_HOME nastavit?

Nejjednodušší a trochu otrocký způsob je doplnit do spouštěcí dávky řádek set JAVA_HOME=adresář Javy např. JAVA_HOME=c:\tools\Java\j2sdk1.4.2_02. Mnohem elegantnější řešení spočívá v nastavení JAVA_HOME jako proměnnou prostředí a to následujícím způsobem(další postup platí pro operační systém Windows)

 Tento počítač >> Vlastnosti systému >> Upřesnit >> Proměnné prostředí

V okně Proměnné prostředí máte dvě možnosti vytvoření, proměnná bude pouze pro jednoho uživatele nebo proměnná bude systémová a uvidí ji všichni uživatelé. Doporučuji vytvořit v rámci systémových proměnných a po vytvoření provést restart systému.

čtvrtek 29. dubna 2004

Zdroje informací o Jave

Trpíte nedostatkem fundovaných informací o Jave v češtině? Ptám se proto, že mě k tomu inspiroval spot Tomáše Kouby České zdroje o C# a .NET. Souvislost mezi zdroji o C# a Jave jsem našel v tom, že ani o jednom není moc informací v češtině. Myslel jsem si, že C# jako součást platformy .NET na tom bude lépe než Java, minimálně, že bude existovat nějaký český server věnovaný .NETu. Docela mě překvapil závěr Tomášova spotu

Je zajímavé, že proti Javě je úroveň a především periodicita zdrojů o technologii .NET a C# mnohem horší. Možná je to tím, že ti kteří se živí Microsoft technologiemi mají méně času. Buď je to proto, že programovat pro Microsoft je mnohem náročnější než pro Javu, nebo jsou to obecně komerčněji zaměření lidé. Psaní spotů a článků vyžaduje značnou míru entuziasmu a ten možná Microsoft oblíbencům chybí. Každý máme své priority a na penězích není nic špatného.

Z vlastní zkušenosti mohu hodnotit pouze Javu, ale pokud platí, že Java je na tom lépe, pak je to jako o tom jednookém mezi slepými. Samozřejmě můžeme argumentovatu, že je spoustu informací v angličtině, ale pro začátečníky je snazší načerpat základní informace v mateřštině. Na druhou stranu musím konstatovat, že s přibývající oblibou Javy jako platformy pro mobilní zařízení, přibylo několik zajímavých zdrojů o J2ME.

. Z odborných serveru si největší pochvalu zaslouží Interval, kde se objevují zajímavé články především od Marka Branického. České blogy o Jave nejsou skoro vůbec a nebo se o nich neví, na tomto poli jsou obě platformy chudě zastoupeny.

Nevim kde hledat příčinu toho, že máme mnoho blogu věnovaných tvorbě webu a nemáme "skoro" žádné odborné v oblasti Javy a .NETu. Něvěřim, že psát o SEO, přístupnosti, webdesignu je jednodušší než psát o bezpečnosti nebo o programovacích technikách. Neznám magické zaklínadlo, které by nám pomohlo, ale doufám že se najdou lidé, kteří ponesou kůži na trh.

(30.04.2004) Doplněno : (29.04.2004 blog.vyvojar.cz) spot Rádio Jerevan?

(29.04.2004) Doplněno :Náhodou jsem narazil na stránky Jindřicha Zeleného(VŠE Katedra Informačních technologií), kde je velké množství seminárek o jave. Témata jsou opravdu zajímava J2EE, JSF, Log4j, JDO, Coccon, Ant, XDoclet atd.

středa 28. dubna 2004

Výkon webových aplikací s použitím XSLT

Motivem k napsání tohoto spotu bylo několik událostí, které spolu na první pohled nesouvisí. Petr Bříza se v úvodním článku k XSLT mimo jiné zmiňuje o opomíjení této technologie.

Osobně si nemyslím, že by XSLT bylo opomíjeno ba naopak, XSLT si své místo našlo a jedná se o velice slibnou technologii. Na druhou stranu si nemyslím a to jsem také vyjádřil v diskuzi pod článkem, že by se XSLT hodilo na všechny druhy serverových úloh. Trochu nešikovně jsem zmínil případ generování dynamického obsahu s každým požadavkem.

Rád bych svoje tvrzení uvedl na pravou míru. Jiří Kosek v té samé diskusi argumentuje využitím XSLT jako prezentační vrstvy mnoha webových aplikací, kde se opravdu s každým požadavkem generuje nová stránka. S tímto argumentem souhlasím a dokonce mi přijde řešení prezentační vrstvy tímto způsobem jako vhodné, na druhou stranu si nedokážu představit situaci, kdy v rámci například PHP hostingu používalo XSLT transformaci několik desítek vývojářů. V takovém případě by totiž docházelo k obrovskému vytíženi serveru a neúměrnému prodlužování doby odezvy serveru.

Na výkonnostní problémy ohledně XSLT lze nahlížet z několika úhlů. Čas potřebný k provedení XSLT transformace je dán velikostí vstupních XML dat a provedením XSLT šablony, kde záleží například na složitosti XPath výrazů. Výkonnostní problémy lze řešit optimalizací XSLT šablony, použitím Transletu, navýšením hardwaru atd. možností je několik. Nedokážu si představit, že by se ale takto ladilo v rámci hostingu a několika desítek nebo stovek vývojářů.

Pokud bych to měl shrnout, XLST jako prezentační vrstva webových aplikací ano, ale zvážit především výkonové důsledky takového nasazení. Poslední události, která mě přiměla k tomuto spotu byl článek Pavla Sýkory Cocoon v příkladech (11): Výkonnost a nasazení v jiných servletových kontejnerech neboť základem aplikací vystavěných na aplikačním serveru Cocoon je právě XSLT transformace.

Související články

pondělí 26. dubna 2004

Problémy open source?

Hodně kontroverzní článek Jaké jsou zásadní problémy Open Source software? Umírá Open Source? vyšel na Občasném O´Blogu. Já osobně hodnotím software podle jeho kvality a né podle licenčního modelu, který zvolil. Stejně jako můžeme najít příklady kvalitního otevřeného softwaru, můžeme najít i ty samé příklady v oblasti uzavřených řešení a to samé platí i v případě nekvality.

Open source software má úplně ty samé problémy jako softwre uzavřený. Samozřejmě najdou se oblasti kde má open source výhody, ale také se najdou oblasti kde zaostává. Pokud bych se držel, oblastí které byly vypíchnuty v původním spotu tak zmiňovaná Technologická vyspělost je právě oním příkladem kdy se rozdíly stírají.

Související články