úterý 15. února 2005

EJB 3.0, Interceptory a Spring

Se zájmem jsem si včera přečetl noticku Pavla Kolesnikova o Druhý Early Draft EJB 3.0. Sice jsem se tím nechtěl vůbec zaobírat, ale stejně jsem neodolal a začetl jsem se do diskuse na TSS. Rozhořela se tam pro mě zajímavá diskuse Annotation vs. XML config, ale to budu komentovat příště. Není žádnou novinkou, že JBoss v oblasti EJB 3.0 nezahálí a poskytuje velice rychle EJB 3.0 preview, jak někdo poznamenal JSR 220 je JBoss camp.

Dneska se na TSS objevil spot JBoss EJB 3.0 Preview 3 Is Out, který mě nahlodal a já jsme neodolal zběžně jsem nakouknul do tutorialu. Aniž bych zkoumal specifikaci, zaujaly mě interceptory. Teď si vypůjčím slova Pavla Kolesnikova

interceptory (uživatelé aplikačního serveru JBoss či přiznivci AOP jistě tuší): interceptor je buď metoda, která se "vsune" do volání business metody nebo třída, jejíž metody fungují interceptor dané třídy (danou třídou je myšlena pouze session či message driven EJB komponenta)

Ve vzpomínaném tutoriálu je interceptorům věnována solidní část, která jejich význam celkem demonstuje. Mě osobně přijdou Interceptory jako příjemné sblížení s AOP. Na druhou si neodpustím malé rýpnutí, tohle máme zavedené a používáme v aplikačním frameworku Spring díky AOP již dávno. Je libo malou ukázku?

Interceptor

 
package my;

import org.aopalliance.intercept.MethodInterceptor;
import org.aopalliance.intercept.MethodInvocation;

public class TracingInterceptor implements MethodInterceptor{  
  
 public Object invoke(MethodInvocation invocation) throws Throwable { 
  long start = System.currentTimeMillis();
  try{
   invocation.proceed();
  }finally{
   long time = System.currentTimeMillis() - start;   
   System.out.println("Invocation time: "+ time + "ms");
  }
 } 
}
 

Takto definovaný interceptor, v podstatě aspekt, si dáme do application context (konfigurace Springu).

 
  <bean id="tracingInterceptor" class="my.TracingInterceptor" /> 
 

Advisor

Proto abychom mohli tento Interceptor použít, musíme ještě definovat tzv. Advisor, který určuje jestli se daný interceptor použije či nikoliv. Řekněme, že chceme náš interceptor napojit na metodu getFoo, využijeme jeden ze standardních Advisorů, které jsou ve Springu k dispozici. Opět konfigurace v application context.

 
 <bean id="myAdvisor" class="org.springframework.aop.support.NameMatchMethodPointcutAdvisor">
 <constructor-arg><ref local="tracingInterceptor"/></constructor-arg>
 <property name="mappedNames">
  <list>
  <value>getFoo</value>  
  </list>
 </property> 
 </bean>
 

Napojení Intercetporu na konkrétní třídu

No a nyní, opět deklarativně, napojíme interceptor na vybraný objekt, v našem případě objekt Foo.

 
<bean id="myFooTarget" class="my.Foo" /> 

<bean id="myFoo" class="org.springframework.aop.framework.ProxyFactoryBean">
 <property name="proxyInterfaces"><value>my.IFoo</value></property>
 <property name="target"><ref local="myFooTarget"/></property>
 <property name="interceptorNames">
  <list>
  <value>myAdvisor</value>
  </list>
 </property>
</bean> 
 

Pro dokresleni vlastní objekt Foo včetně rozhraní.

 
 package my;
 public interface IFoo{
 public Object getFoo();
 } 
 
 
 package my;
 public class Foo implements IFoo{
 public Object getFoo(){
 //do something
 }
 }
 

Kde miluje anotace více než deklarativní XML, může je využít viz Spring Source Level Metadata Support.