pátek 4. února 2005

Překlady odborné terminologie - Javisté sobě a všem ostatním

Všechno to začalo úplně nevině diskusí kolem static class. Z problému static class vzniklo OT překlady termínu a zněj se vykrystalizovalo téma překlady anglické terminologie do češtiny. No a od bohapustého tlachání nad nesmrtelností brouka se začaly hýbat škatulata.

Byla založena volně přístupná wiki, které bylo pro začátek vtisknuto vše říkající heslo.

Pilotním projektem této TWiki je docílit ucelené terminologie, neboli "abychom si rozuměli".

Zatím je vývoj wiki hodně živelný, ale sama myšlenka a první počiny jsou dobrým znamením do budoucnosti. Navíc cílem wiki není pouze najít shodu nad překladem daného termínu, ale poskytnout obecnou definici termínu. Zatím je vše ve stádiu hledání nejvhodnějšího způsobu. Nyní je možné se jednak podívat na návrh vzorové šablony pro nová hesla a nebo se podívat jak vypadá taková diskuse nad překladem konkrétního termínu SESSION.

Co říci závěrem, tahle wiki není určitě určená pouze pro Java komunitu, může sloužit i všem ostatním a s tímto cílem je také budována. Pokud máte možnost, čas, chuť a nebo zvědavost pojďte do toho!