čtvrtek 4. srpna 2005

Systém pro sledování požadavků

Vždycky mě zajímaly techniky pro a nástroje pro zefektivnění vývoje software. Občas hovořím s vývojáři a jejich frustrace, to je možná silné slovo, nepramení z toho, že by neměly dostatečné nástroje z hlediska vývoje, ale ze špatné komunikace.

  • Petr: Franto, vyřešil's tu stížnost ohledně DNS vrata-interplech.com?
  • Franta: Já nevím, to udělal asi někdo z techniků.
  • Petr: No ale já potřebuju vědět, jestli to už někdo vyřešil, nebo jestli se alespoň někdo ozval.
  • Franta: Nevim, ale oni to vlastně nemohli dělat, protože to nejdřív musej udělat hostmasteři.
  • Petr: No a dělá na tom někdo z hostmasterů?
  • Franta: Nevim, tak jim třeba zavolej.

Výše zmíněná citace je ze staršího článku Jakuba Urbance Request Tracker - systém pro sledování požadavků, který je uveden anotací Máte firmu, do které chodí na několik různých mailových adres žádosti, prosby, stížnosti a výhružky klientů? Potřebujete systém, který udělá pořádek ve vyřizování těchto žádostí? RT řeší takové trouble tickety. Víte, co znamená trouble ticket?. Doporučuji článek minimálně pročíst, protože to opravdu stojí za to.

Já jsem na tento článek narazil náhodou díky Czille a její stránce Bugzilla věnované vývojářům. Bugzilla spadá do rodiny bug tracking software a je přesně ten typ softwaru, nad kterým ze začátku ohrnete nos, abyste na něj nedali později dopustit.

Rozdíl mezi BT a RT je v tom, že chyby se prolínají přes jednotlivé verze a jejich řešení může být různé v závislosti na verzích produktu. Oproti tomu tickets v rámci RT jsou více méně statické věci, které se neváží na konkrétní verze produktu, dokonce s ním nemusí být bytostně spjaté.

Dalším rozdíl tvoří business procesy, které jsou většinou jinak navázané na řešení kritické chyby a jinak na support request.Na druhou stranu jsou i firmy, které mají Bugzillu jako BT a RT a funguje to k spokojenosti všech.