středa 11. května 2005

Zaklínadlo jménem Striktní HTML, beztabulkový loyout a jiné buzz words

Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž. České informační luhy a háje jsou plné informací o tom jak dělat správně web. Existuje celá řada velice kvalitních článků, které se tématu tvorby webu věnují. Je velice pozitivní, že řada serverů, blogů a jiných odborných zdrojů věnuje takový prostor osvětě v používání beztabulkového layoutu či validnosti stránek. Na druhou stranu existuje celá řada "lidových komisařů", která zaklíná absolutně celé spektrum webu těmito buzz words.

Bohužel mimo rozlišovací schopnost "lidových komisařů" leží fakt, že každá mince má rub a líc. Proto i web má dvě roviny, ze kterých je na něj třeba nahlížet. Mluvím o webu aplikačním a sémantickém. Odlišnost těchto částí webu je co do aplikování jakýchsi dobrých praktik značná. Myslíte si, že je kritickou vadou Gmailu , že je nevalidní nebo nepoužívá striktní předpis DTD a nebo nemá beztabulkový layout? Já myslím že není, ba naopak, každá aplikace má svůj účel a ten do jisté míry světí prostředky nutné k realizaci tohoto účelu.

Nároky na funkčnost a komfort aplikačního webu zcela zásadně ovlivňují náhled na praktiky, které se mohou brát pro semantický web jako písmo svaté. Myslíte si, že je vhodný beztabulkový layout pro něco jiného než dvou/tří sloupcový layout, kde jdou všechny implementační detaily dnešních prohlížečů jakž takž ošetřit. Dokážete si představit odlazení všech CSS/HTML hacku na komplexním grafickém rozhraní webových aplikací, kde je takřka každé view jiné?

Validnost výsledného HTML je z hlediska funkčnosti aplikace bezpředmětná. Validita by měla význam v případě, že by se použil DTD předpis přepínající prohlížeč do takzvaného Standard módu. Je čistě otázkou, jak se budou jednotlivé verze prohlížečů chovat v módu kompatibilním s doporučeními W3C. O používání striktního versus přechodného DTD v souvislosti s funkčností aplikace se nemá cenu bavit.

Z mého pohledu se musí velice jemně posuzovat aplikace dobrých praktik semantického webu na web aplikační. Bohužel se setkávám s případy, kdy se dobré praktiky sémantického webu stávají zaklínadlem i pro web aplikační.

pondělí 9. května 2005

GUI alternativa ke Keytool

Také milujete command line utility s milion a jedním přepínačem? Já tedy ne, ač na druhou stranu, uznávám fakt efektivity práce. Keytool je command line nástroj pomocí kterého v Jave spravujete keystore. Keystore představuje úložiště klíčů a asociovaných certifikátů. S Keytoolem můžete generovat klíče, importovat/exportovat certifikáty, generovat CSR požadavky a dělat plno dalších zábavných činností, čemuž samozřejmě odpovídá počet alternativních přepínačů viz ilustrující obrázek.

Přesně si nevzpomínám, jestli důvodem pro hledání alternativy ke Keytoolu byla nativní lenost a nebo touha najít inspiraci v kódu pracujícím s keystore (rozuměj obšlehnutí), pro jeden z úkolů, které se snesly na mou hlavu. Tak či onak, narazil jsem na docela nenápadný projekt Portecle hostovaný na SourceForge.

Portecle je slovy autorů user friendly GUI application for creating, managing and examining keystores, keys, certificates, certificate requests, certificate revocation lists and more. Já mohu dodat, že takový šikovný prográmek si mi do rukou již dlouho nedostal.

Portecle 1.0

Normální smrtelník zajásá, Portecle podporuje většinu toho, co je potřeba k běžné uživatelské práci s keystore, navíc s rozumným GUI. Následuje vypíchnutí funkcí, které Portecle nabízí.

 • Create, load, save, and convert keystores.
 • Generate DSA and RSA key pair entries with self-signed version 1 X.509 certificates.
 • Import X.509 certificate files as trusted certificates.
 • Import key pairs from PKCS #12 files.
 • Clone and change the password of key pair entries and keystores.
 • View the details of certificates contained within keystore entries, certificate files, and SSL/TLS connections.
 • Export keystore entries in a variety of formats.
 • Generate certification requests (CSRs).
 • Import Certificate Authority (CA) replies.
 • Change the password of key pair entries and keystores.
 • Delete, clone, and rename keystore entries.
 • View the details of certificate revocation list (CRL) files.