čtvrtek 26. května 2005

Using SSL with JBoss/Tomcat: key pair selection

A few days ago i spend time searching how to configure JBOss/Tomcat bundle for SSL. You can find many documents or tips such as SSLSetup (JBoss WIKI) or Using SSL With JBoss. But my problem was, that i had keystore with multiple keys. I have been through the many documentations and have not found any mention about setting appropriate key pair or more precisely his alias.

It was very frustrated to see many simillar connector definitions without any change. Bad news was missing DTD in XML configuration file and missing this type of parameter in official documentation SSL Configuration HOW-TO and in The Coyote HTTP/1.1 Connector reference. Fortunately helped me Mr. Google and found outlandish patch comment by Doug Barnes.

These undocumented parameters are keyAlias and keyPass (if you have different password than keystore password).


  <Connector port="8443" address="${jboss.bind.address}"
    maxThreads="100" minSpareThreads="5" maxSpareThreads="15"
    scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
    keystoreFile="${jboss.server.home.dir}/conf/keystore"      
    keystorePass="bobinkakadrnozkova" 
    sslProtocol = "TLS" 
    keyAlias="bobi" /> 

AJAX, jedna z prvních cest k realizaci RIA

Slyšeli jste někdy o RIA (Rich Internet Application)? Pokud jste o RIA nikdy neslyšeli, můžete si přečíst několik spotů, ve kterých jsem se o "hudbě budoucnosti" rozepisoval. Kromě toho chystám jeden obsáhlejší článek o RIA pro Interval.cz. Dnes jsem narazil na článek AJAX - web či desktop, který vyšel na weblogu JAWAWEB.

AJAX neboli Asynchronous JavaScript and XML není ničím převratným a můžeme říci, že podobný koncept existuje pěknou řádku let. Problém AJAXu tvořila slabá implementace klientského skriptování v prohlížečích. V poslední době se karta začíná obracet a AJAX se začíná pomalu nasazovat. Pro mě je tím důkazem masivní využití tohoto konceptu v beta službách Googlu. Osobně předpokládám, že bude koncept AJAX masivně použit pro implementaci první vlny RIA.

Mezi zajímavé zmínky o AJAXu můžeme určitě zařadit článek Jesse Jamese Garretta Ajax: A New Approach to Web Applications a noticku s diskusí na TSS, Sun Blueprints starts to address AJAX in J2EE.

Související články