pátek 26. srpna 2005

View vrstva na vrcholu: Java Server Faces vs Tapestry

Vývoj webových aplikací resp. vrcholku v podobě view vrstvy prošel notným vývojem od prvních spaghetti code aplikací z konce let devadesátých, přes MVC až k současnému hitu, který tvoří událostně řízené komponenty. S nadsázkou můžeme říci, že "dobu temna" na poli Javy pomohl svým způsobem překonat ASP. NET, který inspiroval zrod standardu v podobě JSF. Na druhou stranu i v době temna a samozřejmě i po něm existují alternativy v podobě open source řešení, které představuje framework Tapestry.

Obsáhle srovnání JSF a Tapestry vměstnal do patnácti bodu (Page Development, Java Programming Model, Event Handling, Component State Management atd.) Phil Zoio v článku JavaServer Faces vs Tapestry - A Head-to-Head Comparison (diskuse TSS). Událostně řízené komponenty jsou přesně tím směrem, kterým by měly směřovat komplexní webové aplikace. A jaký bude další postupný krok? Já osobně předpokládám, že by to mohla být těsná integrace s konceptem RIA.

Zjednodušeně řečeno komponenta, která hovoří s komponentou. Na jedné straně klientské komponenty sedící v rámci prohlížeče a na druhé straně událostně řízené komponenty na serveru. Pro RIA postavené na AJAX řešení by komunikace probíhala formou XML. Ještě poznámka z jiného soudku, v souvislosti s diskusí k článku Phila Zoia mě zaujal spot _viewstate is evil, or why JSF is better than ASP.NET, ale to už je námět na další debatu.