pondělí 27. března 2006

Java 5.0 (Tiger) vs Java 6.0 (Mustang) - porovnání rychlosti

Finální verze Javy 6.0 není sice ještě k dispozici, ale už se objevily první srovnávací výkonové testy. Byly použit Javolution benchmark (Javolution je realtime support).

Protože je Javolution specifické samo o sobě, musí se na výsledky testů nahlížet pod tímto úhlem pohledu. Ačkoliv je z výsledků patrné, že došlo k výraznému nárůstu výkonu, jedná se vždyo nárůst pro specifické Javolution implementace. V testech se porovnávají třídy z Javolution proti standardním třídám z J2SE např. javolution.util.FastTable vs java.util.ArrayList.

Z výsledků testů proto nelze přímo odvozovat nárůst výkonu (myšleno konkrétní hodnotu) oproti Jave 5.0. Nicméně všechno nasvědčuje tomu, že Sun drží tradici a v každé nové verzi výrazně přidává na rychlosti celého běhového prostředí. Velice zajímavé by bylo vidět porovnání nárustu výkonu v oblasti grafiky (Swing/AWT), protože to byla jedna z bolístek, na které měl Mustang zapracovat.

Nezkoušel někdo svoje desktopové aplikace na Mustangu a nepodělil by se o dojmy?

Související