pondělí 13. března 2006

O prorůstání angličtiny

Ještě si vzpomínáte na snahu počeštit některé anglické termíny např. session a podobně? Už je to více než rok, ale tato aktivita umřela snad po prvních čtrnácti dnech. Ač jsem byl přívržencem, občas se mi samozřejmě stalo, že jsem použil anglický termín. Nedávno jsem dokonce dostal, pod jedním ze svých článků, těžký kartáč za to že jsem použil slova jako: deployment descriptor, iterování a nebo persistence framework

Dneska pracuji ve firmě, kde je uřední jazyk angličtina, což of course neznamená, že ji používám při běžné komunkaci s českými kolegy. Každopádně jsem narazil na zajímavé prorůstání anglických patvarů do češtiny. Takže je celkem normální, že mi někdo klouzne bagu (rozuměj zavře chybu) a nebo že mám použít nějakou tůlu (rozuměj nástroj) či vypablišit webservisu (rozuměj publikovat webovou službu).

No uznejte sami, proti tomu je iterování přes result set docela pěkná slovní hříčka. Co použijete spíše:

  1. Necháš ten antovskéj tásk vykreatit warko, které se potom deployne na Tomcat
  2. Necháš tou ant úlohu vytvořit war, který se potom nahraje na Tomcat
  3. Necháš mravenčí úkol vytvořit archív webové aplikace, který se potom rozmístí na kocoura.

Dobře volba tři byla jenom pro pobavení, teď vážně. Na jednu stranu rozumím požadavku na určitou kultivaci přejímaných cizých slov např. pro překlad odborné literatury, ale zřejmě mi potvrdíte, že v praxi se s tím nikdo moc nemaže. Docela by mě zajímalo, jakým způsobem tohle prorůstání odborné angličtiny do češtiny bude pokračovat.

Bude za pár let běžné, že budeme v běžné odborné větě používat více směsici převzatých anglických slov a jejich patvarů než jejich českých ekvivalentů? Já doufám, že nikoliv, ale dodávám, že například při použítí slová sezení se musím vždycky zamyslet, co tím chtěl básník říci.

Na závěr jedna perla. V nedávné minulosti se v jedné diskusní skupině kdosi ptal na překlad slova SOAP v souvislosti s webovými službami. Samozřejmě se našel překladatel, který svéřepě trval na mýdle, než mu někod vysvětlil, že je to akronym pro Simply Object Access Protocol...