pondělí 15. května 2006

Prezentace iBATIS Data Mapper frameworku

iBATIS Data Mapper (aka SQL Maps) je framework, který umožňuje zefektivnit a zjednodušit přístup k relačním databázím. Mezi základní vlastnosti frameworku patří.

  • mapování výsledků SQL dotazů na javovské objekty, včetně komplexnich relací 1:M, 1:1, N:M
  • vestavěné poolování databázových připojení
  • programové řízení transakcí
  • konfigurovatelné cacheování výsledků per select
  • dynamické konstruování SQL dotazů
  • stránkování výsledků

V rámci vzdělávacího procesu v naší firmě jsem připravil prezentaci tohoto zajímavého frameworku. Pokud máte zájem, prezentaci je možné volně stáhnout (PDF, texty jsou v angličtině). K prezentaci je zároveň k dispozici i vzorová web aplikace jako NetBeans projekt, ve které je veškerý zdrojový kód referovaný z prezentace.