pátek 20. října 2006

Eclipse Data tools platform

Jedním ze subprojektů Eclipse je i data tools platform project (dále jenom DTP). Data tools to je především databáze, ale krom podpory koncového vývojáře, je DTP taky o poskytování konektivity k datům (i jiným než v relační databázi) a o abstrakci nad daty. To jsou vlastnosti, které mohou využít další komponenty platformy Eclipse jako například subprojekt Business Intelligence and Reporting Tools zvaný BIRT.

DTP je pro mě novinka, kterou jsem ještě pořádně neotestoval. Každopádně z dostupných informací by měl umět klasický data browsing, SQL zvýrazňování syntaxe, spouštění SQL příkazů, export DDL schémat, prohlížení execution plánů. Protože DTP není ještě zdaleka ve verzi 1.0 všechny plánované vlastnosti jako debugger či visual SQL builder nejsou hotové. Zajímavý přehled o plánovaných vlastnostech najdete v rámci sql development tools project.

Instalace DTP je velice příjemná. V rámci Eclipse 3.2 jsou všechny subprojekty jednoduše dosažitelné přes Help >> Software Updates >> Find and Install a předdefinovanou Callisto Discovery Site (co je Callisto). V rámci ní pak můžete Eclipse rozšířit krom samotného DTP i o další užitečné projekty jako Web Tools Project, BIRT atd.

Pro další informace o DTP doporučuji články: