čtvrtek 26. října 2006

Eclipse a drobné maličkosti: moje úkoly

Každý programátor si občas dělá do zdojového kódu poznámku FIXME či TODO s tím, že s k ní později vrátí. Pokud na projektu pracuje více programátorů, je většinou složité zpětně dohledat všechny fixy a todo, které patří danému programátorovi. Proto si ukážeme jak v Eclipse využít view Tasks a pomocí příslušného filtru zobrazit pouze určitou skupinu těchto poznámek/úkolů.

Mezi vývojáři musí být určitá kázeň, proto si každý vývojář ke svému todu či fixu hodí značku, aby bylo možné filtrovat jednotlivé úkoly. To je vidět na následujícím obrázku.

Definice úkolů

Eclipse standardně zobrazuje jakékoliv komentáře, které obsahují TODO, FIXME a XXX ve view Tasks (Window >> Show view >> Other >> General >> Tasks).

Tasks View

Jak je vidět z obrázku, defualtně je ve view Tasks vidět vše. Vytvoříme si tedy filtr, který nám zobrazí pouze naše úkoly.

Konfigurace filtru

Nový filtr
(plná velikost cca 30KB)

Založíme nový filtr přess tláčítko New, nastavíme On any element in same project (případně On any element) jako úroveň, ze které budou tasky zobrazovány a přes Description contains nastavíme naši značku např. Dagi. V levé části pak stačí daný filtr zaškrtnout, tím je zaručeno, že se defaultně použije pro view.

Vlastní filtr
(plná velikost cca 30KB)

Takto je možné si nadefinovat libovolné množství filtrů a aplikovat je. Výsledek námi nadefinovaného filtru je vidět na následujícím obrázku.

Odfiltrované ukoly

Související články