středa 17. května 2006

JRE/JDK změna licence

Nejdříve zklamu ty z Vás, jenž očekávali, že na letošní konferenci JavaOne Sun oznámí uvolnění Javy jako open source. Zatím se tak sice nestalo, ikdyž Rich Green prohlásil then why not?. Nicméně jeden podstatný posun v otázce licencí se na letošní JavaOne odehrál.

Po několika letých problémech s redistribucí JRE/JDK na operačních systémech GNU/Linux a OpenSolaris se Sun odhodlal ke změně licence. Díky tomu bude možné Java SE 5.0 Java Development Kit (JDK) a Java Runtime Environment (JRE) redistribuovat jako instalační balíčky pro tyto operační systémy viz tisková zpráva.

Zároveň na komunitním serveru java.net vznikl projekt JDK Distros Project - Packaging for Java on Linux and OpenSolaris under the DLJ. Cílem tohoto projektu je spolupráce na tvorbě, testování a ladění JDK/JRE isntalčních balíčků pro výše zmíněné open source operační systémy.

Související články

pondělí 15. května 2006

Prezentace iBATIS Data Mapper frameworku

iBATIS Data Mapper (aka SQL Maps) je framework, který umožňuje zefektivnit a zjednodušit přístup k relačním databázím. Mezi základní vlastnosti frameworku patří.

  • mapování výsledků SQL dotazů na javovské objekty, včetně komplexnich relací 1:M, 1:1, N:M
  • vestavěné poolování databázových připojení
  • programové řízení transakcí
  • konfigurovatelné cacheování výsledků per select
  • dynamické konstruování SQL dotazů
  • stránkování výsledků

V rámci vzdělávacího procesu v naší firmě jsem připravil prezentaci tohoto zajímavého frameworku. Pokud máte zájem, prezentaci je možné volně stáhnout (PDF, texty jsou v angličtině). K prezentaci je zároveň k dispozici i vzorová web aplikace jako NetBeans projekt, ve které je veškerý zdrojový kód referovaný z prezentace.