pátek 20. října 2006

Eclipse Data tools platform

Jedním ze subprojektů Eclipse je i data tools platform project (dále jenom DTP). Data tools to je především databáze, ale krom podpory koncového vývojáře, je DTP taky o poskytování konektivity k datům (i jiným než v relační databázi) a o abstrakci nad daty. To jsou vlastnosti, které mohou využít další komponenty platformy Eclipse jako například subprojekt Business Intelligence and Reporting Tools zvaný BIRT.

DTP je pro mě novinka, kterou jsem ještě pořádně neotestoval. Každopádně z dostupných informací by měl umět klasický data browsing, SQL zvýrazňování syntaxe, spouštění SQL příkazů, export DDL schémat, prohlížení execution plánů. Protože DTP není ještě zdaleka ve verzi 1.0 všechny plánované vlastnosti jako debugger či visual SQL builder nejsou hotové. Zajímavý přehled o plánovaných vlastnostech najdete v rámci sql development tools project.

Instalace DTP je velice příjemná. V rámci Eclipse 3.2 jsou všechny subprojekty jednoduše dosažitelné přes Help >> Software Updates >> Find and Install a předdefinovanou Callisto Discovery Site (co je Callisto). V rámci ní pak můžete Eclipse rozšířit krom samotného DTP i o další užitečné projekty jako Web Tools Project, BIRT atd.

Pro další informace o DTP doporučuji články:

úterý 17. října 2006

EJB 3.0 + JSF = JBoss Seam

Můj zájem o framework JBoss Seam vzbudil na zářijovém CZJUG setkání Craig McClanahan (autor JSF a Struts).

Mezi jednu z výhod Seamu patří přímé napojení JSF komponent na session beany (action listenery) a entity beany (model) bez nutnosti psaní controleru z pohledu MVC. Funkce controlleru není nahrazena žádnou automagií, ale anotacemi.

Seam se snaží nabídnout efektivní způsob spojení technologie EJB 3.0 a JSF, čili je přímo určen k tvorbě webových aplikací. Seam toho nabízí opravdu hodně - conversation management, page flow definition. Doporučuji Seam prozkoumat a pokud vám nevoní manuál (celkem dobrý) a chcete si udělat rychle obrázek, zkuste článek Thomase Heuta JBoss Seam.

Mimochodem za Seamem nestojí nikdo jiní než otec Hibernate Gavin King. A ještě jedna zajímavost, i když se jedná EJB 3.0 Seam může běžet i v Tomcatu.