středa 9. května 2007

JavaFX - na módní vlně RIA

Sun nechce zůstat po zadu za RIA technologiemi/produkty konkurence, jako Microsoft Silverlight a Adobe Apollo a na právě probíhající konferenci JavaOne představil JavaFX.

Rich Green (Sun executive vice president of software.) řekl o JavaFX

What's JavaFX? It's a software product from Sun that allows any consumer electronics manufacturer to accelerate the delivery of Java/Linux based devices, from phones to set tops and dashboards and everything else imaginable. Without fear of format lock-in or disintermediation from a competitor. JavaFX is a product (not simply a technology), built on Java Standard Edition (the Java platform running on your desktop computer), that unites billions of Java SE and Java Micro Edition devices (Java Micro Edition is what runs on most of the world's mobile handsets).

Pokud jsem si dobře přebral všechnu tu omáčku kolem, pak je JavaFX další level nadstavby nad starou dobrou Javou, který by měl umožňovat stavbu těch bohatých aplikací kdekoliv že. JavaFX by měla být rodina produktů a prvním členem je JavaFX Mobile.

JavaFX Mobile is a complete, pre-integrated software system for advanced mobile devices designed to enable developers to author rich, high-impact content and network-based services.

Všechny členy JavaFX rodiny by měl minimálně spojovat JavaFX Script. JavaFX script je nový skriptovací jazyk pro Java platformu se zaměřením na práci s UI, na který jste možná narazili pod vývojovým označením F3.

JavaFX Script is a simple scripting language designed to bring the benefit of the Java platform to creative professionals and web authors - independent of the device or audience they target. JavaFX Script adds to the list of languages already supported in the Java Virtual Machine, from PHP and Ruby, to Javascript and JavaFX Script - and brings the power, security and extraordinary popularity of the Java platform to those at the forefront of convergence: those defining interactive content for consumers.

A z FAQ se dozvíme:

Why do I need the JavaFX Script? Isn't Swing good enough?
There's nothing wrong with Swing. Swing is one of the best GUI development toolkits of its kind. Swing makes it very easy to create standard GUI components, buttons, listboxes, trees, and tables. Together with Java 2D, Swing makes it easy to customize existing components or to create new custom components to achieve virtually any desired visual effect. Sun is not replacing Swing with JavaFX; instead, JavaFX Script makes Swing much easier to use. With the new JavaFX Script language, the structure of the programmer's code closely matches the actual layout of the GUI, making it tangibly easier to understand and maintain.

Reakce jsou zatím na celou JavaFX rozporuplné. Zatím je kolem toho velké PR halo, takže těžko napsat cokoliv detailnějšího. Právě JavaFX bychom se měli věnovat v dalším speciálním JavaOne podcastu.

Související články