úterý 26. června 2007

Další porovnání PHP, ASP.NET a Javy

Se zájmem jsem přečetl článek Krátké zamyšlení nad platformami pro vývoj webových aplikací (PHP, Java, Asp.NET) na blogu Vlasty Vávrů. Hodně podobných článků má jednu zásadní chybu a to, že jejich autor má přinejlepším pouze praktickou zkušenost s jednou z výše uvedených technologií a o zbytku možná něco četl. Naproti tomu jsem v tomto článku našel náhled od člověka, který všechny tři technologie používal prakticky a to na reálných projektech.

S trochou despektu nahlížím na módní vlnu kolem frameworku Ruby on Rails a na všechny jeho fanatické vyznavače. O RoR mluvím v souvislosti se zmíněným článkem, protože všechny tři zmíněné technologie jsou na svých "vlnách" daleko jinde. Analytici z firmy Gartner údajně vymyslely hype cycle, který popisuje stavy, ve kterých se každá technologie nachází (zdroj mailová konference java.cz).

  • technologická spoušť
  • vrchol přehnaných očekávání
  • žlab deziluze
  • svah osvícení
  • planina produktivity

Srovnání PHP, ASP.NET a Javy je vhodné, protože všechny tři jsou přibližně na pomezí svahu osvícení a planiny produktivity. Kdežto RoR je na vrcholu přehnaných očekávání.